Argos

Interview met bankier Herman Wijffels

Argos

Interview met bankier Herman Wijffels

Interview met bankier Herman Wijffels, een van de meest invloedrijke leden van het CDA, de denker; genoemd als kandidaat voor het premierschap van het CDA;
Analyse van de politieke aardverschuiving die op dit moment aan de gang is; oude structuren komen onder druk te staan, waren paternalistisch; mensen maken eigen keuze; kijken naar de potentie die vrijkomt om in de komende periode tot nieuwe structuur te komen; het ontstaan van business-units; de piramides worden afgebroken.
In die ontwikkeling verdwijnt verdelende rechtvaardigheid, egaliteit. Opdracht voor komende periode o.a. participatie. Basisinkomen b.v. in de vorm van negatieve inkomstenbelasting.
Niet voor zakenkabinet.
Wijffels komt in geen enkel geval in een nieuw kabinet te zitten.
Over Wijffels en zijn idealen.
Globalisering vindt Wijffels positieve ontwikkeling.

-----

Draaiboek Wijffels/Rabo.

COR + TUNE

KOPFRAGMENT:
54.58in: Eén van de grote problemen in de politiek van dit moment (de politiek kan haar te algemene belofte om iedereen te verzorgen niet waarmaken.
55.32uit: en die is/
25.21in: Wat ik zie, en daar heb ik niet eens geweldige kritiek op, dat de mensen die de politieke orde beheren (hoe kunnen we alles zoveel mogelijk bij het oude laten
26.13uit: ingrijpende oplossingen binnen de discussie een rol zullen gaan spelen. 1.26

TEKST 1.
De ideeën van Herman Wijffels, boerenzoon uit het Zeeuwse IJzendijke, word wel een gereformeerde katholiek genoemd, een machtig man. Sinds 1986 voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank, de tweede bank van Nederland, met slordige 130 miljard gulden vertegenwoordigd tot in alle vezels van de Nederlandse samenleving. Wijffels de bankier:

41.12in: Je moet in het leven bereid zijn met je voeten in de modder te staan en met je hoofd in de hemel.
41.56uit: U maakt vuile handen? O, natuurlijk! 0.44

TEKST 2.
Wijffels de bankier, maar ook Wijffels één van de meest prominente en invloedrijke leden van het CDA en Wijffels de eigenzinnige denker.
Zijn opvatting dat we het niet redden met de bestaande politieke en economische orde, dat de bestaande politieke ideeën tekortschieten, lijkt bevestigd door de explosieve stijging van de werkloosheid die gisteren bekend gemaakt werd. 18.000 nieuwe werklozen per maand, meer dan een half miljoen op dit moment. En misschien wel juist omdat het bestaande politieke antwoord zo versleten wordt geacht, wordt RABO-topman Wijffels de laatste tijd met grote regelmaat genoemd als kandidaat voor het premierschap. Voor als Brinkman op 3 mei door de kiezers toch te ligt bevonden wordt, zo luidt het binnen het CDA. Wijffels bewaarde in de afgelopen tijd zorgvuldig het stilzwijgen over dit onderwerp, maar in ARGOS doorbreekt hij vanmorgen dit zwijgen.
Maar we beginnen het gesprek met een analyse, een analyse van de politieke aardverschuiving die op dit moment aan de gang is.

(eerst even muziek op!)

0.04.19in: (Rudie) Ik herinner me uitspraken van U, in de NRC,
(Als jongen stond U aan het water en het stroomde alle kanten op, geen sturing? We beleven op dit moment de afbraak van de oude piramides. Emancipatie van mensen. Kenterend tij. Afbraak geeft ruimte voor nieuwe structuren. Meer ruimte voor eigen initiatief. Opkomst van de sterke stad met invloedssfeer in de regio, inleiding tot nieuwe bestuursvormen.
0.10.43uit: sluit die verdelende rechtvaardigheid natuurlijk uit? (6.24)
0.11.49in: En/inderdaad U hebt gelijk
0.13.09uit: het recht van de sterkste geldt./ (1.20)
0.15.33in: Natuurlijk is het zo
0.19.52uit: aanzienlijk beter zou kunnen functioneren// (4.29)
0.22.09in: /Leg dat eens uit? Uh De Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid
(Hans) Gaat daardoor het recht van de sterkste niet domineren? Rechtvaardigheid gaat niet alleen over inkomens maar ook over de mate waarin mensen instaat worden gesteld aan het arbeidsproces deel te nemen. De inkomenssolidariteit domineert. We moeten daarom op de lange duur toe naar een basisinkomen, bijvoorbeeld in de vorm van een negatieve inkomensbelasting. (op + 18.00)
22.49uit: dat was de redenering die er toen was. (0.40)
12.53
TEKST 3.
Rabo-topman Wijffels, voorstander van de invoering op termijn van het basisinkomen. Maar ook de partij waartoe hij behoort en die hem zoveel invloed toeschrijft, het CDA moet daar voorlopig nog helemaal niets van hebben. Volgens Wijffels heeft het allemaal te maken met verkalking van hedendaagse politieke denken. "Ik pleit voor een radicale herinrichting van het maatschappelijk bestel, oplappen van het oude bestel helpt niet", riep Wijffels afgelopen zaterdag op een bijeenkomst in Doorn. Het is wat verwarrend om dit soort taal te horen uit de mond van een CDA-ideoloog en top bankier. Uit de mond van iemand die zelf in het centrum van de gevestigde macht vertoeft.

26.15in: (Rudie) Het valt mij zo op meneer Wijffels dat er in U twee zielen huizen.
(voelt niets voor zakenkabinet. Heeft U niet de wens, ik wil eens wat anders? "Ik heb het hier nog best naar mijn zin." "Mijn handen jeuken niet om in de actieve politiek te gaan, ik heb ideeën genoeg en die wil ik ook graag inbrengen daar waar er naar geluisterd word. Ik ben ook heel content met het spelen met de invloed van het idee. Als je kijkt naar een actieve politieke rol dan komen er toch allerlei vragen op bij jezelf zou ik daar geschikt voor zijn zou ik mij daar prettig in voelen, zou ik daar plezier aan beleven. Het gros van die vragen wordt door mij toch iedere keer weer met nee beantwoord."
Over het feit dat zijn naam iedere keer weer genoemd wordt: "Eerlijk gezegd vind ik dat een van de ongemakken van dit moment van mijn bestaan, dat daar voortdurend speculaties over lopen, ik zou zeer de voorkeur er aan geven als dat niet het geval was." U komt onder geen enkele omstandigheid in een nieuw kabinet te zitten? "Nee" Wat er ook gebeurt na de verkiezingen, Herman Wijffels niet in de politiek? "Zo is het." Dus alle kranten kunnen stoppen met elke keer Uw naam te noemen? "Wat mij betreft wel." Wijffels zegt verder ook nooit door het CDA gepolst te zijn.
U heeft de basis gelegd voor de problemen van Brinkman met de AOW?
crisis van de bestaande instituties.
37.59uit: mij lijkt dat niet erg verstandig. 11.45

TEKST 4.
Rabo-topman Wijffels mag dan geen officiële functies binnen het CDA bekleden informeel is zijn invloed des te groter.
Het gesprek gaat over de traditioneel heilige drie-eenheid: Boeren, Rabobank, CDA. Over Wijffels en z'n idealen over een nieuwe samenleving en over Wijffels de slimme bankier. "Toen ik in 19981 van het Nederlands christelijk Werkgeversverbond, het NCW overstapte naar de bankwereld keken sommigen me aan of ik naar een semi-crimineel circuit overstapte."

(muziek eerst op!)

40.00in: (Rudie) Wat zijn dat nou eigenlijk voor mensen meneer Wijffels, topbankieren?
(citaat uit reden in Doorn. RABO stimuleerde grootschaligheid? Onjuist, niet onze schuld. Dat was nu eenmaal het landbouwbeleid van overheid, het lag niet op de weg van de
RABO om daar een eigen beleid in te voeren.)
49.07uit: en dat is de wijze waarop daar naar gekeken wordt.
9.07
TEKST 5.
Veel liever dan over zijn eigen Rabobank praat Wijffels over de rol van de financiële sector in het algemeen. En elke keer opnieuw wint de politicus Wijffels het dan weer van de topbankier Wijffels. "In de financiële sector is een macht ontstaan die maatschappelijk niet gewenst is", zo vindt Wijffels. "Alles wat er in de samenleving gebeurt wordt tegenwoordig vertaald naar geld. Financiële gekte. Besluitvorming verschuift steeds meer van het politieke centrum naar de financiële wereld".


59.31in: Wat je de laatste jaren, na de liberalisering
(fin. wereld, wereld op zich, weinig relatie met de reële wereld.
1.00.27uit: voor of tegen zo'n munt, om maar es een voorbeeld te noemen.
1.00.43in: Die grote kapitalen zingen rond in dat circuit
1.00.49uit: en destabiliseren de financieel markt/
1.01.44in: Waar in mijn ogen de financiële sector er is om
1.02.13uit: geld met geld te verdienen./
1.03.11in: Het gaat er hier om dat wij de leden van deze bank
1.03.41uit: dan wij dat ook/ 2.01

muziekbrug

1.08.46in: Geld is te belangrijk
1.12.24uit: een betere identificatie mogelijkheid leveren voor mensen./
1.12.53in: Nee dat zie ik als een optimistisch, een positief perspectief
1.15.33uit: is een hoopvol perspectief. 6.00


advertentie