Argos

Nasleep uitzending Amal; Inburgering

Argos

Nasleep uitzending Amal; Inburgering

De architecten van de paarse coalitie onderhandelen deze week over de invoering van een verplicht driejarig 'inburgeringstraject' voor immigranten. Immigranten moeten onder druk worden gezet om zich aan te passen aan de Nederlandse gewoonten en gebruiken.
Nieuwkomers zullen in de toekomst, als de plannen doorgaan, ook geen aanspraak meer kunnen maken op het wettelijk minimum loon. In ARGOS een debat over de invoering van deze goedbedoelde apartheid met prof. dr. H.B. Entzinger, directeur I. Akel van het Ned. Centrum Buitenlanders, Tweede Kamerlid A. van der Stoel van de VVD en FNV voorzitter Johan Stekelenburg.
-----

In het programma Argos van 27 mei 1994 werd melding gemaakt van mishandeling bij Amal (opvang Marokkaanse jongeren). De leiding wil niet reageren; noemt het roddel. Marwil Straat interviewt een slachtoffer. Er is inmiddels een onderzoek gestart.


-----
Persbericht:

FNV waarschuwt: schaf minimumloon niet af voor immigranten.

De vicevoorzitter van de FNV, mevrouw Ella Vogelaar, waarschuwt de onderhandelaars over een paars kabinet tegen het buiten werking stellen van het wettelijk minimum-loon voor nieuwkomers in Nederland. "Als het nieuwe kabinet dat van plan is, dan stevent het af op een stevige confrontatie met ons", aldus Vogelaar in Argos.
Volgens Vogelaar is dit plan aan de orde bij de formatiebesprekingen zoals die deze week gevoerd werden. De onderhandelaars baseren zich daarbij op een nu nog geheim rapport van de hoogleraren Han Entzinger en Arie van der Zwan, dat aanstaande dinsdag publiek wordt gemaakt. De hoogleraren stellen daarin voor een verplicht inburgeringstraject voor nieuwe immigranten in te voeren. Nieuwkomers worden dan gedwongen om maximaal drie jaar lang scholingscursussen Nederlandse taal en een oriëntatie op de Nederlandse samenleving te volgen en werkervaring op te doen. Werkgevers, die nieuwkomers aan een tijdelijke baan helpen, zouden niet langer verplicht moeten worden de immigrant het wettelijk minimum loon te betalen.
Vogelaar is daar tegen: "Het minimumloon is een bodem in de maatschappij waar we niet onder mogen gaan". Ook de directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders, Ilhan Akel, sloot zich in de VPRO-uitzending bij dit standpunt aan.
In Argos kwamen ook uitgebreid de sancties ter sprake die moeten worden genomen tegen immigranten, die niet aan hun inburgering meewerken of niet door de cursussen heenkomen. Prof. Entzinger weerspreekt eerdere geruchten als zou de commissie voorstellen ook uitzetting als sanctie toe te passen.
Maar zowel Entzinger als VVD Tweede Kamerlid Anne Lize van der Stoel, die ook aan het rapport heeft meegeschreven, bevestigen in Argos dat er wel financiële sancties zullen worden getroffen, zoals het korten op, en eventueel zelfs intrekken van de uitkeringen van de immigranten.

----
Draaiboek Inburgering een aantekeningen bij live debat:


De architecten van de paarse coalitie onderhandelen deze week over de invoering van een verplicht driejarig 'inburgeringstraject' voor immigranten. Immigranten moeten onder druk worden gezet om zich aan te passen aan de Nederlandse gewoonten en gebruiken.
Nieuwkomers zullen in de toekomst, als de plannen doorgaan, ook geen aanspraak meer kunnen maken op het wettelijk minimum loon. In ARGOS een debat over de invoering van deze goedbedoelde apartheid met prof. dr. H.B. Entzinger, directeur I. Akel van het Ned. Centrum Buitenlanders, Tweede Kamerlid A. van der Stoel van de VVD en FNV voorzitter Johan Stekelenburg.

introductie Max van Weezel over rapport dat aanstaande dinsdag openbaar wordt.

In begintekst: Officieel wordt het rapport dinsdag pas openbaar gemaakt maar in de pers zijn er verschillende passages uitgelekt en meneer Akel heeft tijdens de discussie het concept-rapport zelfs voor zich op tafel liggen.

NA 168277
0.14 In: Vr: Ik wou eerst eens even beginnen met een quiz
quizvragen
2.50 Uit: dat wat betreft de quiz 2.36
2.36

BREAK (verkeersinfo)
14.29 In: Vr: Meneer Enzinger, wat is nou precies die inburgering
14.47 In: (Ant. Enz.) Er zijn veel voorbeelden
14.54 Uit: onderbreken, meneer Enzinger he 0.25
15.18 In: Dan wat mij eigenlijk een beetje
bedenkelijk voorkomt
16.33 Uit: te kunnen functioneren 1.15
17.21 In: Wij hebben inderdaad het vermoeden
18.10 Uit: verblijfsduur in Nederland koppelen
18.18 Uit: waar werk gecreëerd 0.57
18.24 In: Het gaat niet echt om werk creëren
18.43 In: (Vogelaar) Maar goed dat is dan de redenering
18.58 Uit: in dat rapport staat\ 0.34
3.11

TEKST
Ella Vogelaar, de kersverse vice-voorzitster van het FNV, legt hier de vinger bij een van de zere plekken in het rapport: voor één speciale groep, de allochtone nieuwkomers, moet er worden gemorreld/getornd aan het wettelijke minimumloon. Voor NCB-directeur Ilhan Akel is dat niet het enige bezwaar tegen de plannen.
20.25 In: Nou wat ik eigenlijk van schrok
sancties toon
lijkt alsof migranten zonder dwang
21.33 Uit: uitgezet worden
21.57 Uit: waarvan acte/ 1.32
23.20 In: Er is absoluut geen sprake
24.32 Uit: toets gaan toepassen 1.12
2.44

TEKST:
Dit is Abdul Nagib, fractievoorzitter van de PvdA in de Utrechtse gemeenteraad. Hij verzet zich tegen het beeld dat nu wordt geschetst als zou het hardere beleid zich moeten uitstrekken tot alle groepen in een achterstandspositie, zowel autochtonen als allochtonen.

24.36 In: Dat zijn zaken die met alle goede bedoelingen
24.54 Uit: proberen wat concreter te worden (Max) 0.18
26.21 In: (Max) Ik denk
31.06 Uit: werkgelegenheid overeind\ 4.45
32.19 In: (Alkel) Ik vind dat we met elkaar moeten constateren
33.06 In: (Alkel) Ik wil een vraag stellen
34.23 Uit: tweedeling ontstaat in deze samenleving 2.04
34.40 In: (Max) Maar mevrouw Van de Stoel
welke sancties
35.15 Uit: niet aan houden 0.35
35.36 In: (Max) Maar uitzetting uit Nederland
36.31 Uit: stond het er niet in 0.55
36.46 In: Kijk. Vr: Mag ik even citeren
37.43 Uit: mogelijk en onmogelijk is
38.26 Uit: heeft het geen zin 1.40
40.17 In: (Max) Wat zijn de consequenties
40.31 Uit: voldoen 0.14
NA 232792
0.44 In: (Max) Mensen die inburgerings
1.16 Uit: is zoals die is 0.32
2.25 In: Er ontstaat een klimaat
zwartkoppen blankkoppen
2.39 Uit: constatering 0.14
2.53 In: Dat is paniekvoetbal mensen
3.24 Uit: dat zeggen 0.31
4.42 In: Wat voor sancties
5.13 Uit: naar mijn idee 0.31
6.20 In: (Akel) Wat ook in een concept-rapport
stond Mag ik even voorlezen
6.35 Uit: dat staat er niet in 0.15
6.47 In: Daarin staat er
7.57 Uit: tegen een lagere beloning 1.10
(13.44) totaal tot hier: 22.15
8.48 In: Professor Enzinger
13.53 Uit: niet in Nederland 5.05
14.14 In: Kijk het is ons opgevallen
15.37 Uit: met ons 1.23


-----
Notities:
Entzinger
rapport is onjuist uitgelekt. Geen uitzetsanctie, wel financiële consequenties. Halvering minimumloon.
ongelijke behandeling van groepen in de samenleving. Is dat juridisch haalbaar? Nee, volgens Vogelaar. Heeft zij het zelfde idee als Stekelenburg?
inburgeringscontract: traject van 3 jaar Nederlandse acculturatie doorlopen, onderweg punten verzamelen. Slagen of falen, wat zijn de consequenties? bij slagen ook werk, bij falen opnieuw of minder poen.?
Wanneer je voor een bepaalde groep, identificeerbaar op kleur, het minimumloon lager maakt, worden ze aantrekkelijker voor werkgevers.
bedrijven krijgen een concessie, dan hebben ze vergunning om migranten met lage lonen in dienst te nemen.dat zullen voornemelijk migranten zijn.Muus is bang dat het eigenlijk een arbeidsmarkt verhaal is, men wil flexibilisering van de arbeid. OESO zegt lagere lonen creëert werkgelegenheid. Is dat wel zo. Kijk naar jeugdwerkgarantieplan. Dit begint bij migranten maar is eigenlijk een cadeautje voor ondernemend Nederland Men wil de bodem uit het loongebouw halen, dit is de proef of het lukt.
sluit aan bij Vogelaar, het oude verhaal als je het brutoloon verlaagt dat er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd.
Maar is dat juridisch wel haalbaar? EEG onderdanen zouden hier zo ie zo van uitgesloten zijn.
Volgens Vogelaar is het een negatieve discussie. Nu al zijn er wachtlijsten voor taallessen. Het rapport heeft een belangrijke economische grond.

Annelize van der Soel
heeft op deelgebied uitvoering meegeschreven maar treedt op in haar capaciteit van kamerlid, VVD.
De opdracht was verzin een list voor die grote werkeloosheid. Praat veel in termen als talenten op de arbeidsmarkt ontplooien. Vertil je niet aan dat half miljoen dat al werkeloos is, maar waarom, als dit instrument straks blijkt te werken dan willen de anderen daar toch ook in?
Het is niets anders dan de verplichting die in de bijstandswet staat om je beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt. ?Doen die werkeloze allochtonen dan niet hun best nu? Waagt Annelize te betwijfelen.
Proefballonnetje voor lastenverlaging voor werkgevers?, Nou nee, maar daar moet zeker over worden doorgepraat.


De Quiz

1. Wat is telo
a. een borstrok
b. een prehistorische vogel
c. etenswaar

2. Hoe lang is de afsluitdijk ?

3. Wat zit er in een blinde vink ?

4. Wat is de Hondbossche zeewering

5. Maak de volgende uitdrukking af:
Doe maar gewoon......

6. Wat betekent lubberen....

7. Is de flessenlikker een Nederlandse uitvinding?

8. Hoe heette Hennie Huismans eerste succesvolle televisieshow?

9. Wat is een kouseband ?
a. een onsmakelijk gerecht
b. een erotiserend kledingstuk
c. een ingebonden jaargang van het weekblad De Kous

10.inleiding:
MAX
verplichtte inburgering, Rotterdam, rapport, entzinger van der Zwan, minderhedenbeleid harder.
Honderd maal papier over allochtonen, maar nu, nieuw, SANCTIES.
Rapport ligt al bij informateurs en is al uitgelekt. Informateurs nemen grote delen over.
Nederland is klaar na 20 jaar gezever voor een echt, spijkerhard minderhedenbeleid.

Han Entzinger, auteur van het vanaf dinsdag spraakmakende rapport, minderhedenpaus van het eerste uur, bovendien vooraanstaand lid D'66, ook genoemd als minister.
vraag

Annelize van der Stoel, VVD tweede kamerlid, ook meegewerkt aan het rapport. In Mei "93 werd het rapport reeds aangeboden aan minister Dales, die het een ietwat te radicaal vond, toen bent u onder andere ingehuurd, is dat niet zo?

Ilhan Ackel, u bent verse voorzitter van het NCB, nog niet zo bekend als uw voorganger Rabbae, maar u gaat zich vast profileren met dit rapport In een eerste reactie riep u al:
onverantwoord, immoreel, en juridisch ethisch en maatschappelijk onaanvaardbaar.

Abdul Nagib, fractievoorzitter van de PVDA in Utrecht, PvdA lijkt in te stemmen met het inburgeringstraject, wat is uw standpunt?

Ella Vogelaar, ook net een nieuwe functie, vicevoorzitter van de FNV, opvolger van Karin Adelmund, het wettelijk minimumloon zou voor nieuwkomers worden afgeschaft, wordt volgens info overgenomen door de regering, bond is daar altijd mordicus tegen geweest, wat vindt u daar nu van?

Menneer Entzinger, u bent nu al bijna 2 jaar bezig met dat rapport, u maakt zich blijkbaar grote zorgen over de positie van allochtonen? Waarom toch?

ETNISCHE RELLEN, HUIDIGE BELEID, KRACHTELOOS, mismatch vraag en aanbod arbeidsmarkt laaggeschoolden. globalisering.

Uw oplossing, inburgeringstraject voor maximaal drie jaar, dan kan alleen werken wanneer je het verplicht, ik neem aan tenminste dat
uw idee is? Hoe stelt u zich dat precies voor?

sanctionering, uitzetting?
bent u daar voor.
misverstand in de kranten.

Akel
u was daar heel boos over, ten onrechte dus?
(wel in concept)

Hier is het concept, Jaspers en hubeau, pre advies, die refereren aan uitzetting, juridisch niet haalbaar.
Hakketakken over wel of niet in rapport.

Uitzetting is dus geen sanctie, maar in de portemonnee kunnen de allochtonen wel, uitkering als drukmiddel afnemen, mag dat wel?

reactie anderen:
Ella Vogelaar en de rest.

Voor wie gaat dit alles nu gelden?
er wordt gesproken over een aantal verschillende groepen
ten eerste nieuwe immigranten die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, wie zijn dat dan?

(nieuwkomers, langdurig werkeloze migranten van de oude stempel, jongere werkeloze migranten, en autochtone werklozen met een lage opleiding.)

Mogen nieuwkomers die het recht hebben hier te komen, we spreken immers over gezinsherenigers en asielzoekers, mag je die ongelijk aan andere ingezetenen behandelen?

Wat doe je met de groep reeds in Nederland aanwezige allochtonen zonder werk, vallen die ook onder de regeling?

En doe je daar dan ook aan sancties, bijvoorbeeld halvering van uitkering als je niet gaat werken?
Concurrentievervalsing voor autochtonen aan de onderkant?
Wat doe je dan voor die autochtonen?

Anekdotische voorbeelden.

Meisje uit Marrokko, haalt ega uit Marokko, verdient voldoende, jongen wil niet inburgeren, meisje gaat akkoord met onderhoud nieuwe man, wat doe je met zo'n jongen, hij wil gewoon een boek schrijven, of steeds maar voetballen, mag hij dat dan niet?

Turkse jongen, haalt bruid uit Anatolië, wil niet dat meisje werkt, hoeft ook niet, jongeman voldeed immers aan inkomenseis, kan zijn jonge bruid onderhouden, wat te doen met het meisje, die ook niet wil?

Meisje wil wel inburgeren maar raakt spoedig zwanger. Moet ze dan doorgaan of niet? Wat zijn de sancties wanneer zij niet doorgaat?

Japanse vrouw komt mee met haar man, heeft hoogbetaalde baan bij firma, moet zij ook naar het traject?

minimumloon afschaffen voor een selectieve groep? Is dat het begin van de afschaffing totaal?

alle pogingen ten spijt, werkgevers hielden zich niet aan afspraken over arbeidsplaatsen voor allochtonen, nu moeten immigranten de prijs betalen voor te slappe afspraken?

Het klimaat is toch al van we verwennen ze teveel, restrictiever toelatingsbeleid.

advertentie