Argos

De PvdA en de WAO

Argos

De PvdA en de WAO

De Partij van de Arbeid congresseert dit weekeinde in Maastricht, vlak voor de Statenverkiezingen van 8 maart. In Argos deze week een lang interview met PvdA-parlementariër Karin Adelmund, vicevoorzitter en sociaal boegbeeld van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Vorige week werd zij door emoties overmand, toen de Kamer debatteerde over de schrijnende gevolgen van de nieuwe WAO-wet. Een gesprek over het WAO-standpunt van de PvdA, de tweedeling op de arbeidsmarkt en de vernieuwing binnen de sociaaldemocratie.

advertentie