Argos

Mestoverschot

Argos

Mestoverschot

Argos deze week met het vervolg van de populaire soap 'Het Mestoverschot'. Het kabinet vergadert vandaag over de nieuwste mestplannen. Professor E.A. Goewie, hoogleraar ecologische landbouw aan de landbouwuniversiteit in Wageningen, beschuldigt zijn collega-hoogleraren er van het mestprobleem kunstmatig in stand te houden. Op die manier verzekeren ze zich van alsmaar nieuwe onderzoeksopdrachten en geld voor hun leerstoel. En: heeft milieuminister de Boer opnieuw een nederlaag geleden? Jos Roelmaat van de boerenorganisatie LTO en Ad van den Biggelaar van Natuur en Milieu reageren.

----------
Persbericht

Hoogleraar Wageningen: landbouw-onderzoekers medeschuldig aan mestprobleem

Landbouw-onderzoekers aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen hebben het mestprobleem kunstmatig in stand gehouden. Die beschuldiging doet professor E.A. Goewie, hoogleraar ecologische landbouw aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen, in Argos. Op die manier verzekeren ze zich van alsmaar nieuwe onderzoeksopdrachten en geld, aldus Goewie. Daarom is bij de aanpak van het mestprobleem zo lang gewed op technologische oplossingen (mestfabrieken en mestinjecteurs bijvoorbeeld). Die hebben een werkelijke aanpak van het probleem steeds weer vertraagd.

Professor Goewie in Argos: "Er is een mateloos geloof in de oplossingskracht van technologie en ik zet daar een groot vraagteken bij. Bij dat hele mestprobleem heb ik het idee dat de werkelijke macht rond het rekken van dat probleem de wetenschap zelf is geweest. Ik ben zo stout om te denken dat de wetenschap zelf een groot belang heeft bij het voortbestaan van dit probleem. En wel eigenbelang. Het wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld hier in Wageningen moet zich in hoge mate zelf gaan bedruipen. Dus je hoopt dat je geld kunt krijgen van de industrie, van het bedrijfsleven. Want daar moet je het geld tegenwoordig vandaan halen. Iedere strohalm in het onderzoek dat wordt meteen gelanceerd alsof het de oplossing voor altijd is."
Veel landbouwonderzoek is volgens Goewie overbodig. "Er wordt een heleboel onderzoek gedaan waarvan ik denk: daar komt die landbouw eigenlijk niet veel verder mee. Dat heeft niets met de praktijk te maken, het is onderzoek om het onderzoek. Onderzoek, omdat het leuk is voor onderzoekers zelf. Maar of de boer er wat aan heeft, daar zet ik echt een vraagteken bij."
Het fiasco van de fabrieksmatige mestverwerking (de varkensmestfabriek Promest in Helmond, begin jaren '90 geopend als dè oplossing van het mestprobleem, sloot drie weken geleden definitief) is volgens Goewie een goed voorbeeld. Een project dat bij voorbaat gedoemd was om te mislukken.
Goewie vindt dat de wetenschap de politici op deze manier een alibi heeft verschaft om niet werkelijk in te grijpen: 'Die hoogleraren in Wageningen zeggen het, dus zal het wel zo zijn.' "Maar het alternatief, kijken naar het aanpakken van de bron van het mestprobleem, dat doet men dan niet", aldus Goewie. Hij verwijt de politici naïviteit en gebrek aan eigen visie: "Ik ben van mening dat een politicus ook een eigen opvatting moet hebben, die vrij moet kunnen zijn van allerlei wetenschappelijke adviezen."
Volgens Goewie is er maar één werkelijke oplossing van het mestprobleem: een forse inkrimping van de veestapel.

advertentie