Argos

Arbeidsbureaus

Argos

Arbeidsbureaus

Met de arbeidsbureaus gaat het al jarenlang slecht. Daarom moest het in 1991 allemaal anders. Nu, vier jaar later, moet het roer opnieuw helemaal om, vindt minister Melkert van Sociale Zaken. zijn nieuwe Wet op de Arbeidsvoorziening doorzet, moeten de arbeidsbureaus zich veel meer dan nu richten op de moeilijk bemiddelbaren, de langdurig werklozen.
Argos gaat vandaag over de jungle van de arbeidsbemiddeling.
Doordat de arbeidsbureaus falen, schieten de particuliere bemiddelingsbureaus als paddenstoelen de grond uit. uit de grond. Zij zien hun kans schoon, omdat de arbeidsbureaus het nog steeds laten afweten.
Over werklozen die niet meer weten waar ze heen moeten. En die zich uit wanhoop soms wel bij 40 particuliere bureaus inschrijven. Vaak zonder te krijgen waar het hen om gaat: die felbegeerde baan.

---------

advertentie