Argos

De onmacht van de patiënt in ziekenhuizen

Argos

De onmacht van de patiënt in ziekenhuizen

Bij de geboorte in een ziekenhuis loopt een kind een hersenbeschadiging op. Waarom greep op het beslissende moment de gynaecoloog niet in, of was er zelfs geen enkel verpleegkundig personeel aanwezig? Jarenlang proberen ouders antwoord te krijgen op dit soort vragen. Zonder bevredigend resultaat. In Argos de ongelijke strijd tegen een gesloten front van ziekenhuis, specialisten en geneeskundige inspectie. Argos over de onmacht van de patiënt en de onwil van de medische stand.

---------
Inleidende teksten:

Tekst 1
Twee wanhopige ouders. Ouders die zijn vastgelopen in hun pogingen om te achterhalen waarom hun zoon een hersenbeschadiging heeft opgelopen tijdens de bevalling. En wie daarvoor verantwoordelijk is. Een bevalling, niet thuis, maar in een ziekenhuis. Na jaren van soebatten, onderzoek en vooral wachten hebben ze nog steeds geen afdoende antwoord gekregen.
In Argos vandaag de ongelijke strijd tegen een gesloten front van ziekenhuis, specialisten en geneeskundige inspectie. Een verhaal over de onmacht van de patiënt en de onwil van de medische stand.

Tekst 2
Nils Peter van Boheemen is verstandelijk gehandicapt. Zijn ontwikkeling loopt ver achter bij die van zijn leeftijdgenootjes. Elke dag gaat hij naar een Medisch Kinderdagverblijf.
Nils Peter is de zoon van Jacqueline Wesselink en Geert-Jan van Boheemen. Ruim tweeënhalf jaar geleden, op 13 april 1993, als Jacqueline 30 weken zwanger is, moet ze om acht uur 's avonds halsoverkop naar het Oranjeoord Ziekenhuis in Harlingen. Haar vliezen zijn veel te vroeg gebroken. Het staat dan vast dat het een gecompliceerde bevalling zal worden. Want niet alleen is het kind nog lang niet voldragen, ook heeft Jacqueline vermoedelijk een infectie opgelopen. In eerste instantie krijgt ze weeën remmende middelen toegediend en verder gebeurt er niets. Jacqueline, dan al moeder van drie kinderen, heeft het gevoel dat ze niet serieus wordt genomen. Na een dag besluiten de artsen dat de bevalling op korte termijn moet plaatsvinden. Ze krijgt nu weeën opwekkende middelen.

Tekst 3
Als Nils-Peter wordt geboren, is er niemand van het ziekenhuispersoneel in de verloskamer aanwezig. Geen verpleegkundige en geen arts. Vader Geert-Jan is naar de gang gerend om hulp te halen. Hij is zelf verpleegkundige en nog wel in hetzelfde Oranjeoord-ziekenhuis, met ruime ervaring op de eerste hulp en in de operatiekamer.

Tekst 4
Nils Peter verkeert in een kritieke situatie. De inmiddels gearriveerde kinderarts Moens besluit het jongetje onmiddellijk te laten overbrengen naar het Academisch Ziekenhuis in Groningen, waar een speciale afdeling voor vroeg geborenen is.

Tekst 5
De ouders van Nils proberen eerst door gesprekken met het ziekenhuis erachter te komen wat er fout is gegaan. Als dat niets oplevert, dienen ze een klacht in bij de inspecteur van de Volksgezondheid. Ze eisen duidelijkheid, vertelt moeder Jacqueline.

Tekst 6
De afdeling Verloskunde van het Oranjeoordziekenhuis in Harlingen is sinds.... gesloten. Volgens de directie van Oranjeoord heeft dat overigens niets met de zaak Nils Peter te maken.
In verband met de klacht die de ouders van Nils Peter bij de geneeskundige inspectie hebben in gediend, worden alle betrokkenen gehoord. Dat levert verschillende tegenstrijdige verklaringen op; verklaringen op papier waarover wij beschikken. Op een essentieel punt komen ze opvallend genoeg overeen: iedereen geeft toe dat er geen arts of verpleegkundige bij de geboorte aanwezig was. We bellen met alle betrokkenen van het ziekenhuis. Niemand wil ons te woord staan. Met een uitzondering kinderarts Moens:

Tekst 7
De beschuldigingen van kinderarts Moens zijn bij vader Geert-Jan van Boheemen hard aangekomen.

Tekst 8
Geert-Jan van Boheemen komt in de ziektewet en is voor langere tijd zwaar overspannen. Hij werkt inmiddels niet meer bij het Oranjeoordziekenhuis.

De geneeskundig inspecteur, de heer Bon, is nooit verder gekomen dan het horen van alle betrokkenen. Dat was twee jaar geleden al afgerond. Het beloofde 'rapport van bevindingen' is er nooit gekomen. Inspecteur Bon wil tegenover ons geen enkel commentaar geven. Wel bevestigt hij dat er nog steeds geen rapport is. De reden daarvan? Geen commentaar.

Advokaat Beer is gespecialiseerd in medische letselschade. Hij is drie maanden bezig geweest met de zaak-Nils-Peter. Maar daarna waren de ouders van Nils niet meer in staat om de kosten van de juridische bijstand nog op te brengen. Ondanks de verschillende versies van wat er is gebeurd, is de essentie van de zaak heel simpel, namelijk dat er vanuit het ziekenhuis geen enkele begeleiding was bij de bevalling.

U luistert naar Radio 1, Vpro Vrijdag, het programma Argos. Vandaag over de ongelijke strijd van patiënten tegen de medische wereld. Over de onmacht van de patiënt als er in hun ogen medisch is gefaald.

tekst 9
Jurg Verhoeven is de vader van Romy, een meervoudig gehandicapt meisje van bijna 5 jaar. Romy kan niets zonder hulp van anderen. Ze krijgt voeding toegediend via een slangetje in de neus, ze heeft nog nooit een gewone maaltijd gegeten.

Romy Verhoeven wordt geboren op 26 maart 1991 in het Elizabeth Gasthuis in Haarlem. Zij is het eerste kind van Agnes en Jurg Verhoeven. De zwangerschap is voorspoedig verlopen, maar toch wil Agnes Verhoeven in het ziekenhuis bevallen. Dat lijkt haar veiliger. Maar de bevalling verloopt moeizaam. Agnes heeft in het ziekenhuis de hele dag zware weeën, maar het kind komt maar niet.

tekst 10
Romy ligt tien dagen in de couveuse en mag na drie weken naar huis. Ze krijgt dan nog steeds zware kalmerende medicijnen. De ouders krijgen niets anders te horen dan dat Romy een moeilijke start heeft. Ze vermoeden wel dat er iets niet klopt.

tekst 11
De zaak is een taai, juridisch gevecht geworden en ligt nu bij de rechtbank in Amsterdam. Het ziekenhuis heeft wel toegegeven dat de arts-assistent de uitslag van het CTG-apparaat (hartslag registratie) niet goed heeft geïnterpreteerd. Maar, zo zegt het ziekenhuis, het is achteraf altijd gemakkelijk te zeggen dat een arts het niet goed heeft onderkend. Daarmee is nog niet bewezen dat er een fout is gemaakt. En het ziekenhuis voert verschillende artsen op die beweren dat zo'n CTG ook moeilijk te interpreteren is.
De advocaat van de familie Verhoeven, advocaat Beer, heeft een eigen deskundige ingeschakeld, een gynaecoloog uit een academisch ziekenhuis. Die zegt dat de arts-assistent wel degelijk had moeten ingrijpen. Het lijkt te verworden tot een welles-nietes-spel.
Jurg Verhoeven.

tekst 12
We vragen de betrokkenen een reactie, maar niemand wil reageren. "De zaak ligt bij de rechter en die doet binnenkort uitspraak en verder onthouden we ons van commentaar."
De geneeskundig inspecteur, de heer Van de Wal, wil alleen kwijt dat de betreffende afdeling verloskunde is verplaatst.
De betrokken arts-assistent, mevrouw van Kasteren, inmiddels gynaecoloog, staat ons wel te woord. Maar ook zij wil niet inhoudelijk reageren.

tekst 13
De ouders van Nils-Peter en Romy staan niet alleen in hun teleurstelling. De teleurstelling over de manier waarop met hun klacht over medisch falen wordt omgegaan.
Dat vertelt Janny Bakker, beleidsmedewerker klachtenrecht bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

tekst 14
Janny Bakker van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Volgens advocaat Beer, gespecialiseerd in medisch letsel-zaken, leidt niet alleen klagen bij een ziekenhuis weinig op. Ook een klacht bij de inspectie voor de Volksgezondheid is een heilloze weg.

Tekst 15
Advocaat Beer over klagen bij het ziekenhuis of bij de geneeskundige inspectie. Maar ook als klagers naar de rechter stappen, verzandt de zaak maar al te vaak in slepende, eindeloze procedures. Janny Bakker van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

Nog niet complete teksten:
Van de Mortel
jurist en arts, zelf behandelt hij 10 a 15,
schat dat jaarlijks zo'n duizend gevallen van letselschade tot een zaak leiden. Juist in gevallen van geboorteletsel, die in deze uitzending centraal staan, leidt dit tot lange procedures. Vanwege de bewijslast, die meestal nogal moeilijk is, maar ook om andere redenen, vertelt Van de Mortel.

Iets uitleggen over Medisch Tuchtcollege
Het indienen van een klacht bij het Medisch Tuchtcollege is volgens arts en jurist Van de Mortel in dit soort gevallen een heilloze weg. Hij weet waarover hij praat, want hij was vijf jaar lang plaatsvervangend secretaris van het Medisch Tuchtcollege.

advertentie