Argos

Nederlandse Plutoniumberg

Argos

Nederlandse Plutoniumberg

Minister Wijers van Economische Zaken wil door blijven gaan met de opwerking van radioactief afval uit de Nederlandse kerncentrales. Dat blijkt uit een lang verwachte notitie die hij afgelopen woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. De Kamer had in november 1996 om deze notitie gevraagd, nadat Argos de resultaten bekend had gemaakt van een nieuw wetenschappelijk onderzoek. Daaruit bleek dat hergebruik van het plutonium, dat bij opwerking van kernafval ontstaat, geen haalbare optie meer is. In Argos vandaag opnieuw: de Nederlandse plutoniumberg. Geeft de notitie van minister Wijers wel antwoord op de vragen die de Kamer in november 1996 heeft gesteld? Of worden de problemen gewoon genegeerd?

--------
Argos over de verwerking van de grote hoeveelheden Nederlands plutonium. De reportage bestaat uit een gedeeltelijke herhaling van een uitzending van 'Argos' van 08-11-1996, aangevuld met:
- een verslag van een Greenpeace-actie op 24-06-1976 door Greenpeace-medewerker Diederik Samsom, waarbij monsters van het afvalwater rond de Franse opwerkingsfabriek in La Hague naar de kerncentrale in Borssele worden gebracht;
- een telefonisch vraaggesprek met Tweede Kamerlid Blaauw over het rapport van minister Wijers van Economische Zaken inzake de opwerking van afgewerkte splijtstofstaven in Frankrijk waaruit blijkt dat men de bestaande situatie wil handhaven;
- een vraaggesprek met onderzoeker Bart van der Sijde van de TU Eindhoven en Tweede Kamerlid Jaap Jelle Feenstra van de PvdA, die felle kritiek uiten op het rapport van Economische Zaken en van mening zijn dat het Ministerie van Economische Zaken de kernenergiesector in Nederland niet wil tegenwerken.
Bevat historische geluidsfragmenten.


----------
Inleidende teksten (niet compleet):

Tekst 1
Diederik Samson van Greenpeace afgelopen dinsdag vanaf het actieschip de 'Rainbow Sea'. Op weg naar de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele met uiterst radioactieve monsters. Monster die de actiegroep had genomen van het zeewater bij de Franse opwerkingsfabriek Cogema in Cap La Hague. Het Franse La Hague, waar ook de opgebrande splijtstofstaven uit de Nederlandse kerncentrale in Borssele worden opgewerkt. Opwerking, waarbij niet alleen radioactief afval vrijkomt maar ook plutonium, een uiterst giftige stof maar ook grondstof voor het aanmaken van atoombommen.
Greenpeace voerde juist deze week actie, omdat minister Weijers van Economische Zaken eergisteren een langverwachte notitie naar de Tweede Kamer stuurde over de opwerking van het radioactieve materiaal uit de Nederlandse kerncentrales. Belangrijkste conclusie daarin: de regering wil blijven doorgaan met die nucleaire opwerking.
VVD-Tweede Kamerlid Jan Dirk Blaauw had al in november vorig jaar om die notitie gevraagd; namens een brede Kamermeerderheid, inclusief alle regeringspartijen.

Tekst 1-B
De Kamer eiste vorig jaar duidelijkheid van de regering, nadat Argos op 8 november 1996 de resultaten bekend had gemaakt van nieuw wetenschappelijk onderzoek. Daaruit bleek dat hergebruik van het plutonium, dat bij de opwerking van kernafval ontstaat, geen haalbare optie meer is. Daardoor zal de berg Nederlands plutonium die in Frankrijk ligt en nu al 900 kilo bedraagt, de komende decennia uitgroeien tot meer dan 3000 kilo.
Het standpunt dat het kabinet deze week presenteerde, lijkt daar lijnrecht tegen in te gaan. Daarom in Argos vandaag opnieuw: de Nederlandse plutoniumberg. Geeft de notitie van minister Wijers wel antwoord op de vragen die de Kamer in november 1996 heeft gesteld? Of worden de problemen gewoonweg genegeerd?

Luistert U om te beginnen naar de nieuwe gegevens zoals Argos die op 8 november 1996 openbaar maakte.

Tekst 2
De andere Eindhovense onderzoeker, Bart van der Sijde, vindt dat al die verwijzingen naar contracten en geldt als argument om door te gaan met opwerking maar gedeeltelijk opgaan.

Tekst 3
Tot zover de Argos-uitzending van 8 november 1996. Op grond daarvan vroeg de Tweede Kamer vorig jaar aan de regering de opwerking te heroverwegen. Maar het regeringsstandpunt dat minister Weijers deze week nu eindelijk naar buiten bracht gaat nauwelijks in op de vragen die de Argos-uitzending opriep. Wel bevat de regeringsnotitie een uitgebreid exposé over de argumenten die er jaren geleden toe hebben geleid om voor opwerking te kiezen.
We vragen VVD-Kamerlid Blaauw als eerste om een reactie, omdat hij in november het verzoek om heroverweging aan de regering deed. Zijn eerste indruk van de notitie is niet erg positief.

advertentie