Argos

Hortapharm ll

Argos

Hortapharm ll

Het Ministerie van Volksgezondheid beslist deze week in beroep over een nieuwe vergunning voor de tot voor kort enige legale hennepveredelaar in Nederland, Hortapharm BV. Deze in Amsterdam gevestigde firma raakte in opspraak door een Argos-uitzending van 3 oktober 1997, waarin onder meer werd onthuld dat haar directeur in het verleden een grote illegale hasjteler is geweest. In Argos deze week een vervolgverhaal. Welke relaties bestaan er tussen Hortapharm BV, de in de beursfraudezaak gearresteerde geldbelegger Dirk de G. en hasjkoning Johan V. `de Hakkelaar´? Heeft het Ministerie van Volksgezondheid drie jaar lang gezorgd voor een legale dekmantel om drugsgeld wit te wassen?

---------
Argos over het Amsterdams-Amerikaanse bedrijf Hortapharm, eigendom van de in Amerika gearresteerde David Paul Watson ('Sam the Skunkman'), dat tot voor kort als enige bedrijf in Nederland, met een vergunning van het Ministerie van VWS, softdrugs kweekte voor medische doeleinden, het zgn. 'mediwiet'. Het bedrijf Maripharm, dat softdrugs leverde aan een groot aantal apotheken in Nederland, moest daar op last van het ministerie al eerder mee stoppen, waardoor een groot aantal legale gebruikers, onder wie MS-patiënten, over moest gaan op andere middelen.
Nu ook de vergunning voor Hortapharm niet is verlengd, komt ook een aantal andere bedrijven en instellingen in de problemen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de bij het beursfraudeschandaal gearresteerde Zwitserse zakenman Dirk de Groot van het bedrijf Agrivest geld belegde in Hortapharm, volgens het Ministerie van Justitie om door drugshandel verkregen geld wit te wassen. Dit geld zou o.a. afkomstig zijn van drugsbaron Johan V., alias De Hakkelaar. Ook in het bedrijf Aria Selecta werd geld witgewassen, waarvoor tussenpersoon M. actief was.
De reportage bevat vraaggesprekken hierover met:
- eigenaar Werner Bruining van de eerste Nederlandse koffieshop, die de programmamakers een aantal dia's laat zien van de teelt van nederwiet in Nederland;
- woordvoerder Okke Engelsma van Maripharm (telefonisch);
- vicevoorzitter Frans Kingma van de Vereniging van multiple-sclerosepatiënten (telefonisch);
- een medewerkster van de criminal division van een rechtbank in de VS (telefonisch);
- Watsons advocaat Reed Schantz;
- woordvoerder Ad Rietveld van het directoraat voor genees- en hulpmiddelen van het Ministerie van VWS (telefonisch);
- een assistent van professor Gorter(?) van het oncologisch en immunologisch onderzoeksinstituut in Berlijn (telefonisch);
- raadsman De Kerf van de gearresteerde zakenman De Groot (telefonisch);
- de gearresteerde zakenman De Groot;
- advocaat Plattel, die uitlegt hoe drugsgeld wordt witgewassen.
Bevat historische geluidsfragmenten en door de programmamakers voorgelezen fragmenten uit diverse rapporten.

---------
Persbericht:
De groot financier Hortapharm
Dirk de Groot, hoofdverdachte in het beursfraudeschandaal, is de grootste financier achter het bedrijf Hortapharm BV. Hortapharm, dat marihuana kweekt ten behoeve van het medicinale gebruik van cannabis, wordt door het Openbaar Ministerie in het beursfraudedossier aangemerkt als belangrijke schakel in het witwascircuit van Johan V., alias ‘De Hakkelaar’. De omvang van De Groots financiële betrokkenheid bij Hortapharm blijkt nu uit documenten die het VPRO-radioprogramma Argos heeft ingezien. Als de vermoedens van justitie over het karakter van Hortapharm waar zijn, zou dat betekenen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport drie jaar lang een legale basis heeft verleend aan het witwassen van drugsgelden. Want Hortapharm kreeg eind 1994 van het ministerie van VWS als enige in Nederland een (driejarige) vergunning om marihuana te kweken.

De documenten die Argos heeft ingezien, zijn niet afkomstig uit het justitie-dossier, maar van een zakenman die anoniem wenst te blijven. Deze persoon wilde contracten met Hortapharm afsluiten. Die konden uiteindelijk niet ondertekend worden door David Watson of Michael Rich, de Amerikaanse eigenaren van Hortapharm, maar dat moest gebeuren door Dirk de Groot, in zijn hoedanigheid van ‘managing director’ van Agrivest BV dat is gehuisvest op Curaçao.
De advocaat van Dirk de Groot, mr. P. de Kerf, verklaart tegenover Argos dat De Groot in de vijf weken die hij eind 1997 heeft vastgezeten, tegenover de politie het volgende heeft verklaard : “De Groot heeft erover gezegd dat de naam Hortapharm hem wel iets zegt maar dat hij zich niet een, twee, drie kan herinneren waarover het gaat”. De Groot zelf zegt in het programma: “Ik ken alleen de naam. Verder kan ik over het bedrijf niks vertellen.” Maar bij doorvragen blijkt De Groot zich toch meer te herinneren. Hij bevestigt dat hij als ‘Treuhand’ geld in Hortapharm heeft gestopt namens een cliënt. Hij weet ook welke cliënt, maar wil zijn naam niet te noemen. “Het is niet aan mij om te beoordelen of het al of niet een vreemde investering is”, aldus De Groot in Argos. “Dat is mijn taak niet.” De Groot bevestigt dat die cliënt uitdrukkelijk heeft gevraagd om zijn geld in Hortapharm te investeren. “En dan doen we dat.” De Groot erkent niet te kunnen garanderen dat het geld niet met criminele activiteiten is verkregen. “Maar als geld van een andere bank komt”, zegt hij, “dan verleg je de zorgvuldigheidsplicht naar de betalende bank.” Hij beweert “geen moment” het vermoeden te hebben gehad dat er iets mis was.
Uit het proces-verbaal over De Groot in het beursfraudeschandaal blijkt dat het OM over twee anonieme verklaringen (waarvan één “hoogst betrouwbaar”) beschikt, die De Groot belasten. De Groot zou contacten hebben gehad met ene M. en met andere tussenpersonen, die werkten als witwassers van ‘De Hakkelaar’. De Groot ontkent niet dat hij contacten heeft gehad met M., maar zegt niets te hebben geweten van diens connectie met ‘De Hakkelaar’.

advertentie