Argos

Rijksluchtvaartdienst

Argos

Rijksluchtvaartdienst

Milieugroepen en omwonenden van het Brabantse vliegveld Seppe, die met succes procedeerden tegen een baanverlenging, beschuldigen de Rijksluchtvaartdienst (RLD) van 'incompetentie, leugen en bedrog'. Ook de omwonenden van vliegveld Midden- Zeeland hebben kritiek op de RLD, die op het gebied van de luchtvaart in Nederland beleidsmaker, vergunningverlener en controleur tegelijk is. De RLD raakte eerder in opspraak als het gaat om de grote luchtvaart, bij de nasleep van de Bijlmerramp en bij de cijferdiscussie over Schiphol. Argos onderzoekt hoe betrouwbaar en onafhankelijk de RLD is als het gaat om de kleine luchtvaart.

---------
Argos over het functioneren van de Rijksluchtvaartdienst (RLD) bij de kleine luchtvaart. De RLD is zowel beleidsmaker, vergunningverlener en controleur van luchtvaartregels. De betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de RLD worden vaak in twijfel getrokken omdat er sprake lijkt te zijn van belangenverstrengeling, en vanwege de ondoorzichtigheid van de regels en procedures. Actiegroepen als Stop Overlast Seppe (SOS) en Stichting Luchtvaarthinder strijden al jaren tegen de overschrijding van het afgesproken maximum aantal vliegbewegingen op kleine vliegvelden met voornamelijk recreatieve vliegtuigen. Daarnaast is er niet genoeg toezicht op gebieden die aangemerkt zijn als 'te vermijden gebieden'.
De reportage bevat vraaggesprekken hierover met:
- Martin Duijvestijn, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Luchtvaartondernemingen (VNLO);
- Jan Zuidgeest (?), voorzitter van de werkgroep Stop Overlast Seppe (SOS);
- L. Verheijen, gedeputeerde van Milieu van de provincie Noord-Brabant (telefonisch);
- Wim Verdoorn (?), woordvoerder van de Stichting Bos en Heide (telefonisch);
- H. Meijer, omwonende van vliegveld Midden-Zeeland en oud-directeur van de haven van Rotterdam;
- M. Wiersma, lid van de Provinciale Staten van Zeeland voor Delta Anders;
- D. Stellingwerf, Tweede Kamerlid van de RPF.
Het programma bevat een reportage van het opstijgen met een recreatievliegtuigje vanaf een zogenaamd 'ongecontroleerd veld', waar geen verkeersleiding aanwezig is, met een vraaggesprek met B. Huizenga (?), lid van Wings over Holland.

advertentie