Argos

Korvetten voor Indonesië

Argos

Korvetten voor Indonesië


De levering van korvetten aan Indonesië door de Vlissingse scheepswerf De Schelde leidde begin dit jaar tot een fiks debat in de media en in het parlement. De regering beloofde de Tweede Kamer op de hoogte te houden van de mensenrechtensituatie in Indonesië en het conflict in Atjeh alvorens een besluit te nemen over een exportvergunning. Dat zou pas over twee jaar aan de orde zijn. De Kamer zou nog volop de gelegenheid krijgen erover mee te praten. Maar de afgelopen maanden is er van alles gebeurd waardoor de deal ineens onafwendbaar lijkt. Of toch niet? Hoe zit het dan met de aanwijzingen dat de Indonesische marine volop meedoet aan de oorlog tegen de rebellen in Atjeh?

Argos over een van de grootste wapenexportorders van de laatste twintig jaar.
---

Persbericht naar aanleiding van de uitzending:

REGERINGSPARTIJ D66 NEEMT AFSTAND VAN KORVETTENORDER INDONESIE

D66 neemt afstand van het voornemen van de regering om de Vlissingse scheepswerf De Schelde twee korvetten te laten leveren aan de Indonesische marine. “Econmisch is het belangrijk dat die order er komt, maar ik ben helemaal niet onder de indruk van de argumentatie van de regering. Onder de huidige omstandigheden lijkt het mij absoluut niet het moment om die schepen te gaan leveren aan Indonesië”, zei woordvoerder Lousewies van der Laan van de D66-Tweede Kamerfractie vandaag (vrijdag 3 september 2004) in het radioprogramma Argos (Radio 1, De Ochtenden Vpro).


Het grootste struikelblok in de politieke discussie was steeds de schending van mensenrechten door het Indonesische leger in de opstandige provincie Atjeh. Maar volgens de Nederlandse regering zou de Indonesische marine daar niet aan mee doen, in tegenstelling tot de landmacht en de luchtmacht. Dus kan er worden geleverd.

Van der Laan: “Ik vind het een ontzettend kunstmatig onderscheid om te zeggen de luchtmacht is wel betrokken en de marine niet, en de marine doet alleen maar transporten, en daar kun je de korvetten niet voor inzetten. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het

Indonesische leger betrokken is bij de oorlog in Atjeh en dat daar gigantische problemen zijn op het gebied van mensenrechtenschendingen. Wij hebben gewoon afspraken in Europees verband dat je onlusten niet mag aanwakkeren, en dat je niet mag leveren aan landen die mensenrechten schenden.”

Voor Van der Laan speelt het geen rol dat het regeringstandpunt ook wordt gesteund door D66-minister Brinkhorst van Economische Zaken, die tezijnertijd de exportvergunning voor de korvettenorder moet verlenen: “De Tweede Kamer controleert de regering en heeft een eigen verantwoordelijkheid. Ik neem die verantwoordelijkheid buitengewoon serieus.”


Als Kamerlid Van der Laan in de Argos-uitzending wordt geconfronteerd met een recente ingezonden brief van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bot in de grootste engelstalige krant in Inonesië, reageert ze verontwaardigd. Minister Bot schreef op 25 augustus in de ‘Jakarta Post’: “In 2007 zullen twee supermoderne, door Nederland gebouwde schepen de Indonesische marinecapaciteit versterken om de territoriale wateren beter te kunnen controleren.”

Van der Laan in Argos: “Dit verbaast mij hogelijk. Ik vind het krankzinnig dat we nu weer via de media geïnformeerd moeten worden. Het lijkt me tijd dat we als Kamer gaan optreden. Hij mag zoiets helemaal niet zeggen voordat de Kamer erover gesproken heeft. De situatie in de Kamer is zodanig dat de regering met alleen de steun van CDA en VVD geen meerderheid heeft om voort te gaan. Zolang er geen duidelijkheid is over de mensenrechtensituatie – en die is er wat mij betreft helemaal niet – kan de regering niet die stappen zetten.”


In de Argos-uitzending krijgt D66-woordvoerder Lousewies van der Laan steun van haar PvdA-collega Luuk Blom. Beide Kamerleden willen gezamenlijk de regering om opheldering vragen.
---

advertentie