Argos

Minister Donner wil dat ex-gedetineerden voortaan als gewone burgers worden behandeld

Argos

Minister Donner wil dat ex-gedetineerden voortaan als gewone burgers worden behandeld

*** Minister Donner wil dat ex-gedetineerden voortaan als gewone burgers worden behandeld en niet meer worden begeleid door de reclassering. Voor de nazorg van ex-gedetineerden zijn sinds 2004 de gemeenten verantwoordelijk. En de opvang binnen de bajesmuren doet Justitie grotendeels zelf. Hoe gaat het met die opvang? Voldoen de gemeenten aan de eisen die de nazorg met zich meebrengt? Argos over ex-gedetineerden tussen wal en schip.

advertentie