Argos

Georganiseerde misdaad.

Argos

Georganiseerde misdaad.

Georganiseerde misdaad.

Een interview met de onderzoeker Petrus C. van Duijne van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie, over de bestrijding van de georganiseerde misdaad.
Van Duijne, de op dit gebied best ingevoerde wetenschapper in Nederland, reageert op de Nieuwjaarstoespraken van diverse politiecommissarissen. Over het door justitie en politici veel gehanteerde cijfer van 599 misdaadsyndicaten zegt van Duijne: "Uit de losse pols vermelde getallen worden door herhaling onomstreden feiten."

Inleidende teksten:

tekst 1.

Dat was Hoofdofficier van Justitie Josephus Jitta, 2 maanden geleden in Argos.
Bij politie en Justitie, bij politiek en publieke opinie, het idee heeft postgevat dat het met de georganiseerde criminaliteit de spuigaten uitloopt in Nederland. Bijna 600 misdaadsyndicaten naar Italiaans model zouden inmiddels in ons land aktief zijn. Volgens de chef misdaadanalyse van de Centrale Recherche Informatiedienst, de CRI, is het oorlog. Een permanente oorlog waar de vrede niet in zicht is.
En ook de traditionele nieuwjaarstoespraken van de politie-commissarissen, zoals we die deze week weer over ons heen kregen, stonden er bol van. Volgens de Rotterdamse hoofdcommissaris Hessing moeten de bevoegdheden van de politie hoognodig verruimd om werkelijk iets te kunnen uitrichten tegen de georganiseerde misdaad.

fragment.

Eigenlijk was het pleidooi van Hoofdcommissaris Hessing een beetje overbodig. Minister van Justitie Hirch Ballin beschouwd de oorlog tegen de georganiseerde misdaad allang als een van zijn hoofddoelstellingen.

fragment.

Uitbreiding van bevoegdheden. Belangrijke wijzigingen in het Nederlandse strafrechtsysteem, wijzigingen die tot voor kort tot hevige maatschappelijke en politieke discussie zouden hebben geleid passeren nu zonder probleem de Tweede Kamer. Maar ja, er is dan ook wel wat aan de hand. 599 criminele organisaties in ons kleine landje, dat is niet niks, zo lijkt het parool.
In Argos houden we de commotie rondom de georganiseerde misdaad maar eens kritisch tegen het licht.
Gisteravond spraken verslaggever Gerard Legebeke en Hans Simonse uitvoerig met de onderzoeker Petrus C. van Duijne van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC), van het ministerie van Justitie.
Van Duijne, op het gebied van de georganiseerde misdaad en de bestrijding daarvan, de best ingevoerde wetenschapper in Nederland, reageert op de paniek. In een ingezonden stuk in de NRC stelde hij onlangs dat de bestrijders van de georganiseerde misdaad zich te zeer laten beïnvloeden door de beeldvorming. En over het door justitie en de CRI gehanteerde cijfer van 599 misdaadsyndicaten zegt van Duijne: "Uit de losse pols vermelde getallen worden door herhaling onomstreden feiten."
Waarom is er eigenlijk opeens zo overdreven veel aandacht voor de zware criminaliteit, er lijkt sprake van een modegril, zo leggen we van Duijne voor.


tekst 2.

Georganiseerde misdaad, maffiaachtige organisaties. Europa wordt één en dat zullen we weten ook. Veel mensen schrijven de toename van georganiseerde criminaliteit toe aan het verdwijnen van de grenzen. Zeker nu er in de wereld zulke volksverhuizingen aan de gang zijn.

tekst 3.
In een artikel dat volgende maand in het tijdschrift Justitieele verkenningen zal verschijnen stelt van Duine dat er steeds vaker sprake is van een symbiose tussen misdaadondernemingen en zogenaamde wettige bedrijven. Een in sommige gevallen nog maar moeilijk te ontrafelen verstrengeling tussen onder- en bovenwereld.

advertentie