Argos

Borstprotheses

Argos

Borstprotheses

In de Verenigde Staten mogen slechts bij uitzondering nog borstprotheses van schiliconengelei worden aangebracht, nadat is gebleken dat deze vrouwen een grote kans lopen dat hun immuunsysteem wordt aangetast. Waarom is het aanbrengen van zo'n borstprothese in Nederland wel toegestaan? Hoe gevaarlijk is het?
Vorig jaar kwam het bericht uit de VS dat er veel klachten zijn met borstprotheses met siliconen gelei. De VS verbood deze protheses aan te brengen. In Nederland werd slechts gereageerd met 'betere voorlichting'. Intussen hebben ook in Nederland veel vrouwen klachten, o.a. aantasting immuun systeem, etc. Weinig of geen onderzoek naar gedaan.
Met interviews met Dr. Riley: heeft geïnventariseerd, weinig opzienbarende resultaten, en mw. Diks van de Wetenschapswinkel in Utrecht.

Inleidende teksten:

tekst 1.
Steeds meer Nederlandse vrouwen klagen over de ingrijpende gevolgen van een siliconenborstprothese voor hun gezondheid. In Amerika werden deze zakjes met siliconen-vulling vorig jaar verboden. In afgelopen maand kwam er nieuw wetenschappelijk bewijs dat de siliconenprotheses schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Toch wordt de toepassing ervan in Nederland nog steeds niet verboden. Waarom niet?
We spreken daar vanmiddag in ARGOS over met ongeveer alle betrokkenen.
In Nederland hebben 30.000 vrouwen zo'n prothese chirurgisch laten inbrengen. In 80% van de gevallen omdat ze vonden dat ze te kleine borsten hadden. Bij de overige 20% worden protheses ingebracht om de gevolgen van een geheel of gedeeltelijke borstamputatie te reconstructie.
Sinds enige tijd is er in Nederland een Steunpunt Vrouwen met siliconenimplantaten, in drie maanden tijd meldden zich daar 600 slachtoffers.
Wetenschappelijk onderzoek is er vrijwel niet naar gedaan in Nederland. Reden voor de afdeling plastische chirurgie van de VU voor een inventariserend onderzoek naar vooral de klachten reumatische aandoeningen. Vanmiddag om half vijf presenteren ze het rapport. Alle vrouwen bij wie in de afgelopen 12 jaar in het VU ziekenhuis een prothese werd ingebracht kregen een enquête formulier waarop zij hun klachten konden invullen. Luistert U naar onderzoeker Riley.

tekst 2.
In de medische wereld zijn er nog maar weinig artsen die een direct verband leggen tussen de verslechterende gezond en lekkende siliconenprotheses. Maar de meningen zijn verdeeld. Er zijn ook plas. chirurgen die de met siliconen gevulde protheses niet meer willen gebruiken. Een van hen is de arts Molenaar uit Oosterbeek. Wij bezochten hem en kregen om te beginnen een diavoorstelling.

tekst 3.
Manon H. uit Amstelveen rekent zichzelf tot de groep siliconen-slachtoffers. Maar geen arts die dat met haar eens is. Manon is zwaar ziek. Gewrichtspijnen, slechtziend, allergieën. Ze vertelt haar ziektegeschiedenis.

tekst 4.
Ook Willy, ze is 54 jaar oud en komt nauwelijks nog de deur uit, blijft liever anoniem. Haar linkerborst werd verwijderd omdat daarin kanker werd geconstateerd. Ze kreeg een prothese. Drie maanden ging dat goed. Tot ze 's-nachts wakker werd met stekende pijnen. Na talloze consulten werd uiteindelijk de prothese verwijderd.

tekst 5.
Tot slot, we vroegen natuurlijk ook een reactie aan de 9inspectie voor de volksgezondheid, tenslotte zijn zij het die belast zijn met de controle op het medisch handelen. In de Haagse studio zit de heer de Koning, geneeskundig inspecteur in de borstprothese. Waarom is de siliconen gevulde borstprothese nog niet verboden?

advertentie