vpro algemene ledenvergadering 2020

video en extra vragen met antwoorden

De Algemene Ledenvergadering van de VPRO vond dit jaar online plaats. Hier vindt u de videoregistratie en antwoorden op vragen die daarin niet beantwoord konden worden.

vraag en antwoord

Voorafgaand aan en tijdens de vergadering konden deelnemers hun vragen insturen. Een aantal daarvan werd tijdens de ALV beantwoord, maar lang niet allemaal. Die overige vragen, en hun antwoorden, vindt u hieronder. 

Vraag: Ik mis op Radio 1 gedurende de ochtend- en middagurenuren de nieuwsgaring en manier van presenteren vanuit het standpunt van de VPRO. Kan de VPRO ervoor zorgen dat zij ook op werkdagen zendtijd in de ochtend en/of middag krijgt?

Antwoord: De zendtijd overdag op NPO Radio 1 gaat naar de NOS en de grote fusie-omroepen. Zeg nooit nooit, maar het is op dit moment niet realistisch.

Vraag: Ik vind het belachelijk dat de vpro meedoet aan de verpodcastiseringshype. Het maken en promoten van podcasts is OK, maar ineens is het zo'n hype, waarschijnlijk uit Amerika overgewaaid, want de podcast leed al jaren een slapend bestaan. Als je nu de programmaas via de site wilt terugluisteren moet dat ook als podcast! Zoals elke mail tegenwoordig een app heet (mailen/appen) zo heet elk beluisterde geluidfragment tegenwoordig een podcast. Dat is nergens voor nodig, het is hyperij en na-aperij. 

Antwoord: De podcast neemt inderdaad een enorme vlucht. De VPRO was er vroeg bij omdat we veel radiodrama en radiodocumentaire maken en onze expertise goed kunnen gebruiken voor de meer verhalende podcast en omdat die verhalen nu voor een veel grotere groep luisteraars beschikbaar zijn nu ze on demand als podcast beschikbaar zijn. We zijn nu ook veel minder afhankelijk van onze plek op Radio en kunnen onze programma’s uit de randen van de nacht toch de hele dag aanbieden. Let op want volgende week lanceert de publieke omroep NPO-Luister waar alle podcasts terug te luisteren zijn inclusief onze eigen succesnummers.

Vraag: Verder zou er eens zorgvuldiger aandacht moeten worden besteed aan de programmagids. Er staan altijd fouten in, die niet nodig zijn als de gegevens worden gecheckt. Ik weet wel dat jullie afhankelijk zijn van aanlevering, maar bij onbekend of geen opgave (wat nota bene ook bij eigen programmaas voorkomt) zou wat meer inzet/aandacht/aktie aanbeveling verdienen.

Antwoord: Dank voor uw feedback, we doen ons uiterste best om een foutloze Gids bij u te af te leveren. Helaas zijn de juiste gegevens niet altijd bekend bij het ter perse gaan van de gids. Als abonnee heeft u gratis toegang tot de online gids, op vprogids.nl/epg vindt u altijd de actuele gegevens.

Vraag: Verder jammer dat de vpro heeft meegedaan aan de veryupping door verhuizing naar het veem.

Antwoord: Buitenhof is inderdaad verhuisd van de Hortus naar het Veemtheater en gaat daar nu het derde seizoen in. De studio in de Hortus begon na een paar jaar te knellen. Was toch wat klein en warm. Nu heeft de redactie meer ruimte en het programma een wat industriële uitstraling. Dat vindt niet iedereen mooi maar met yuppen of hipsters heeft dat niets te maken.

Vraag: Ik zou graag zien dat de leden meer inspraak krijgen in welke programma gegevens in de gids worden geplaatst. Want enkele zenders die er instaan zijn toch van enig bedenkelijk niveau

Antwoord: Het programmapakket zoals dat nu in de gids staat is tot stand gekomen na onderzoek onder de abonnees. Wat de een bedenkelijk vindt, kan voor een ander juist van waarde zijn, wij denken een evenwichtig spoorboekje te hebben samengesteld dat ook aansluit op de programmapakketten zoals die door de grote providers worden aangeboden.

Vraag: Wat gebeurt er met de geplande documentaires (Tegenlicht) die vervielen in verband met Corona? In het bijzonder de documentaires die bijna gereed waren voor uitzending in maart/april.

Antwoord: Ze zijn inmiddels gelukkig alsnog uitgezonden. Een deel alsnog aan het einde van de reeks die we in mei uitzonden en een deel schoof door naar het seizoen dat nu loopt (en werden indien nodig geactualiseerd).

Vraag: Hoe wordt het hoge ziekteverzuim bij I&DM veroorzaakt? Heeft dat iets te maken met spanningen als gevolg van de computervredebreuk in januari 2019? Zou heel begrijpelijk zijn. Wat is er gedaan om dit relatief hoge verzuim terug te brengen naar een gemiddeld niveau?

Antwoord: Het ziekteverzuim had – naast een samenloop van omstandigheden - ook te maken met weeffouten in de structuur en werkwijze van de afdeling. Zo was er structureel te veel werk voor een te kleine formatie, het financieringsmodel legde druk op de afdeling maar leidde niet tot het effectief inzetten van mensen en middelen, en de coördinatie over afdelingsgrenzen liep nog niet goed. Eind 2019 is de afdeling op een andere manier ingericht en zijn bovenstaande knelpunten aangepakt. Er is geïnvesteerd in 5 extra medewerkers. Inmiddels ligt het ziekteverzuim op een gemiddeld niveau.   

Vraag: 
1. Onderzoeken om commercieel te gaan. Doelgroep is interessant voor de bedrijven. Jaren geleden hebben we het in de commissie over gehad. Jaren 80.
2. Terugblik van de VPRO , jaren 80/90.
3. ALV terug in het Land. Goed voor de PR/Marketing.

Antwoord: 
1. MT en RvT van de VPRO werken regelmatig scenario’s uit voor de toekomst. Commercieel gaan is daarbij eigenlijk nooit een optie omdat de VPRO dan echt zal halveren en – net als commerciële bedrijven – veel minder geld zal hebben voor innovatie, talent, experiment, research en onderzoek. We hebben wel gekeken of we onderdelen van de VPRO kunnen verzelfstandigen en bouwen nu daarom de Gids om tot een multimediale uitgeverij met nieuwe online producten.

2. Kijk dit najaar naar het nieuwe VPRO programma over de jaren negentig (met Henny Huisman) en duik op vpro.nl ons archief in met een schat aan programma’s uit die tijd.

3. We organiseren eerst nog een online ALV in januari en gaan dan kijken hoe we fysiek en digitaal verder gaan met de ledenvergadering. We hopen de leden snel ook weer in levende lijve te ontmoeten.

Vraag: Willem van Zeeland meldde tijdens de vorige ALV dat er ‘binnenkort’ (...) een “Soul&Jazz-podcast” zal komen. Ik weet niet of ik iets gemist heb, maar ik heb over deze podcast niets meer gehoord/gezien. Hoe zit het daarmee?

Antwoord: Deze podcast is net begonnen en hij heet Vrije Geluiden 2 Go. Hier te vinden, en in je favoriete podcast app.

Vraag: Waarom  promoot de VPRO Facebook, Instagram en WhatsApp? Conformisme? VPRO ’s eigen Arjen Lubach notabene , riep op  tot een boycot!!  Het klopt toch van geen kanten om hem te laten stikken?
Verzoek aan  de VPRO : eigen kanalen creëren. Het is een zeer slechte zaak om  -  de feiten zijn bekend en liegen er niet om - monopolist Zuckerberg ook maar met een syllabe te steunen. Jongeren bereiken als belangrijk doel, prima, maar niet coute que coute. 
Verzoek aan de VPRO: steun TELEGRAM. Gebruik met onmiddellijke ingang TELEGRAM.  Stop Facebook. Nu.

Antwoord: De VPRO heeft in haar eigen online omgeving de banden tussen Zondag met Lubach en Facebook doorgeknipt. VPRO blijft wel actief op sociale media omdat we vinden dat het onze publieke taak is om aanwezig te zijn waar ons publiek is. Grote groepen gebruikers kiezen er zelf voor om een account te nemen op Facebook, Instagram, Youtube, etc, en we willen onze programma’s ook daar aan het publiek aanbieden. Echter, alle programmering van de VPRO is te vinden via onze eigen open platforms (de radiozenders, televisienetten, npostart.nl en vpro.nl). Men hoeft dus geen gebruik te maken van platforms van derden zoals Facebook om programma’s te kijken of luisteren.

Maar, net als veel gebruikers worstelen ook wij met enerzijds het gemak van op maat geboden informatie en anderzijds mogelijke inbreuk op privacy. We adviseren iedereen sowieso om scherp te zijn op de individuele privacy-instellingen die social media programma’s bieden. Maar ook wij maken gebruik van data om ons publiek op maat te informeren en willen daarbij inbreuk op privacy voorkomen. Wij vinden dat de gebruiker zelf over zijn data moet kunnen beslissen en geven iedere bezoeker aan wat er met zijn data gebeurt. Ook bieden we de mogelijkheid om alle datatrackers uit te zetten, waardoor een gebruiker VPRO-sites kan bezoeken zonder data achter te laten. Wij volgen de Nederlandse wetgeving op de voet zoals uit ons privacy statement blijkt.

Ondertussen bouwen we door aan onze eigen kanalen en sterke platforms en zijn we ook aanwezig op platforms als Telegram. We zijn initiatiefnemer van Public Spaces en implementeren de uitgangspunten van die organisatie in de ontwikkelingen van onze online strategie.

Vraag: Interactie met het publiek prima. Maar graag ook eenrichting verkeer: informeren, uitzoeken hoe het zit, wat belangrijk is aan de orde stellen, waarheidsvinding. Als VPRO zelf ook onderwerpen aandragen, initiëren. Alsjeblieft niet alles uit de jongeren, uit de mensen laten komen. De wereld staat in brand. Mensen van Goede Wil zijn veelal onzichtbaar; het podium is aan de schreeuwers. Europa wordt van alle kanten ondermijnd. In de VS is een raaskallende gek aan de macht, in Rusland een wrede machtswellustige schurk, China sluipt de rest van de wereld binnen…
Laten wij - ook de VPRO - onze verantwoordelijkheid nemen.

Antwoord: Uw pleidooi voor het informeren over en agenderen van belangrijke maatschappelijke kwesties sluit aan bij hoe we zelf kijken naar de taak en de kwaliteiten van de VPRO. Ook de VPRO-leden die aan de toekomstenquête hebben meegedaan hebben zich sterk uitgesproken voor onafhankelijkheid: zij zien het onafhankelijke geluid als belangrijkste kwaliteit van de VPRO. Verantwoordelijkheid nemen en ontvankelijk zijn voor de ideeën en perspectieven van het (jongere) publiek sluit elkaar dan ook niet uit vinden wij.

Vraag: weinig waardering voor toekomstgerichtheid, waarschijnlijk door leeftijd leden?

Antwoord: U refereert aan de 18 procent van de respondenten (in de enquête) die toekomstgerichtheid hebben benoemd als belangrijkste kwaliteit van de VPRO. In vergelijking met de andere kwaliteiten die een hogere waardering kregen lijkt toekomstgerichtheid inderdaad minder belangrijk te worden gevonden. Waar respondenten is gevraagd te kiezen tussen toekomstgerichtheid en nostalgie ging de voorkeur wel overduidelijk uit naar de toekomst. 

Vraag: waarom geen vervolg op beter dan God? het is nu actueel!

Antwoord: Mooi idee wel, de series van Wim Kayzer waren inspirerend en dergelijke meer beschouwende uitzendingen zouden ook in deze tijd zeker gewaardeerd worden. We hebben wat ideeën in die richting lopen, bv in Wintergasten willen we wel op Kayzeriaanse wijze met een aantal denkers even ‘boven de wereld gaan hangen’. We nemen de suggestie mee in de ideeënontwikkeling!

Vraag: Ik begrijp het antwoord van de voorzitter van de RvT over de representativiteit als ik kijk dat het merendeel behoort tot de 45plussers. Maar als we het over diversiteit hebben en over 45-minners klopt het natuurlijk niet.

Antwoord: Qua leeftijd is de RvT een goede afspiegeling van de werkende bevolking. Van de zes leden zijn er twee dertigers, één veertiger, twee vijftigers en één zestiger. Een lid heeft een Marokkaans-Nederlandse achtergrond.

Vraag: Gaat verlaging ledeneis (dus toetreding Powned e.d.) ten koste van zendtijd vpro?

Antwoord: Een verandering van samenstelling van het omroepveld brengt inderdaad ook met zich mee dat de huidige omroepen verhoudingsgewijs minder zendtijd krijgen op de lineaire radio en televisie. Daar staat tegenover dat op online en on demand kanalen geen beperkingen gelden wat betreft ‘zendtijd’. De coördinatie en besluitvorming over welk media-aanbod het publiek te zien krijgt ligt (grotendeels) bij de NPO-organisatie. Omroepen hebben beperkt de ruimte om los van de NPO video content via hun eigen website te distribueren.

Vraag: Wie verstaan wij onder jongeren, leeftijd?

Antwoord: Het begrip ‘jongeren’ wordt inderdaad wisselend gebruikt. Bij de VPRO bedoelen we iedereen die jonger is dan 45 jaar, waarbij we een onderscheid maken tussen de twintigers en dertigers als voornamelijke doelgroep en kinderen en tieners als secundaire doelgroep.

Vraag: Bij Zomergasten tot nu toe maar weinig diversiteit, hoe komt dat?

Antwoord: We herkennen ons hier niet in. In de afgelopen jaren hebben we onder meer Typhoon, Nazmiye Oral, Nina Jurna, Romana Vrede, Esther Perel, Glenn Helberg en Ahmed Aboutaleb te gast gehad.

Vraag: blijft zomergasten in hetzelfde formaat?

Antwoord: Ja, die kans is groot. We zijn nog altijd blij met onze camper in het water. Zoals ieder jaar gaan we einde voorjaar weer bekend maken wie presentatie/gasten zullen zijn.

Vraag: Hoe heet dat hoorspel van Faberjé dat over een tijdje uitkomt? Ik kon het niet goed verstaan.

Antwoord: Het hoorspel heet Gothrecht en het is van Faberyayo.

Vraag: NPO vraagt om ideeën aan de samenleving. Wat gaat de VPRO mee doen, of doet zij niet mee?

Antwoord: U doelt waarschijnlijk op het initiatief ‘Jouw idee op tv’ van NPO en Omroep MAX. De VPRO investeert in het scouten van talent onder jongeren, en specifiek jongeren met een cultureel diverse achtergrond. Redacteur Kasper van Alphen van Dorst heeft hierover verteld tijdens de ledenvergadering. De aanpak van de NPO waarin tv centraal staat sluit minder goed aan bij de belevingswereld van jongeren.

Vraag: Soms heb ik het gevoel dat de VPRO een omroep is voor intellectuelen. Hoe kan dit anders of breder worden?

Antwoord: De VPRO is er voor iedereen. Mensen die hun gedachten willen scherpen, bereid zijn om buiten hun comfortzone te treden en van mening kunnen veranderen voelen zich het meest aangesproken door wat we maken. Dit zijn niet alleen ‘intellectuelen’, maar wel mensen die nieuwsgierig zijn, brede interesses hebben en open staan voor nieuwe ervaringen. In de komende jaren willen we meer dan nu een jonger publiek bereiken dat de bovenstaande waarden deelt. Dat jonge publiek is qua demografie divers. De VPRO moet dus ook relevant en herkenbaar zijn voor mensen met een cultureel gemengde achtergrond.

Vraag: Maar vervult vpro-radio nog steeds een vooraanstaande rol zoals nu de televisie en vroeger de vpro-radio (ik ben vpro-lid geworden in de jaren '70 met vpro-vrijdag en vpro-maandag ...)
is een apart vpro-beleid voor de radio wenselijk & haalbaar?

Antwoord: Ik denk dat de VPRO op dit moment ook een vooraanstaande rol speelt op de Nederlandse radio met sterke titels op het gebied van journalistiek en muziek. Op NPO Radio 1 dagelijks met Bureau Buitenland en Nooit Meer Slapen en in het weekend de onderzoeksjournalistiek van Argos en het geschiedenisprogramma OVT, met ruim 250.000 luisteraars per week. Daar komt bij dat met name Argos inmiddels ook een grote online output heeft, iets waar de andere titels ook meer aan gaan werken de komende tijd. De VPRO is daarnaast toonaangevend in het podcastdomein. In de podcast top 25 van de NPO zijn 10 van de 25 titels van de VPRO, met onder andere gewaardeerde producties als El Tarangu, de Bobcast en De Plantage Van Onze Voorouders. Op het gebied van muziek is de VPRO sterk met 3voor12 en Vrije Geluiden, op de zenders NPO 3 FM en NPO Radio 4 en in het online domein. Beide titels hebben een YouTube-kanaal met meer dan 100.000 abonnees. Een apart beleid voor radio is er altijd geweest bij de VPRO. Daar komt de laatste tijd wel bij dat radiotitels zich niet meer alleen richten op hun uitzendingen, maar ook op YouTube, social media, online, podcasts en soms tv. Zo zal eind dit jaar de eerste tv-uitzending van Argos te zien zijn.

Vraag: Het radio-programma "Welingelichte kringen" vanuit Arti op de vrijdagmiddag vond ik fantastisch: vier intellectuelen die op een ontspannen manier allerlei kwesties bespraken. Is zo'n soort programma op de radio nieuw leven in te blazen?

Antwoord: Als ik Famke Louise zie bij Jinek, krijg ik inderdaad ook nog meer behoefte aan intellectuelen op radio en tv. Het programma Welingelichte Kringen hoorde ook wel heel erg bij die tijd, net als de mensen die het maakten. Het is echt een vorm uit de tijd dat de opiniebladen groot waren en social media nog niet bestonden. Een radioprogramma met alleen maar mannen en zonder enige interactie met het publiek zouden we nu niet meer maken. Maar het lijkt me zeker interessant om eens te verkennen of en hoe deze formule zich laat vertalen naar het jaar 2020. Waar ik benieuwd naar ben: Welke hedendaagse intellectuelen zou u graag in dit programma willen horen?