over Arm & rijk

Op papier zijn alle mensen op onze planeet gelijk, maar in de praktijk leven ze in extreem verschillende sociale omstandigheden. Tussen haves and have-nots gaapt een diepe kloof, die bovendien steeds dieper wordt.

In Arm & rijk zoekt Jan Leyers uit hoe mensen met deze vaak spectaculaire ongelijkheid omgaan. Hoe armen het hoofd boven water proberen te houden, en rijken hun geprivilegieerde situatie met ideologische en religieuze theorieën proberen te rechtvaardigen. Waarom zo weinig armen tegen de stuitende verschillen in opstand komen, en zoveel rijken onverschillig de andere kant opkijken.

Elke aflevering speelt zich af op een andere plek in de wereld. Jan reist naar São Paulo, Los Angeles, Johannesburg, Havana, Dubai, Berlijn, Peking en Delhi. Op elk van die plekken leert Jan mensen kennen die aan de tegengestelde kant van de kloof staan. We ontdekken hun drijfveren en ambities, hun dromen en frustraties. We komen te weten waarom ze berusten of in opstand komen, of ze zich generen voor wat ze hebben, of net trots zijn op wat ze hebben bereikt.

Jan is ook benieuwd naar de invloed van wat we hebben op hoe we ons voelen. Maakt geld echt gelukkig? Werkt rijkdom bevrijdend? En maakt het iets uit wat de ander heeft? Voelen we ons beter als de ander minder heeft? Of is het net omgekeerd, en zorgt meer gelijkheid in een samenleving voor meer geluk?

In Arm & rijk verkent Jan Leyers een bonte wereld vol schrijnende tegenstellingen en diept hij tegelijk één van de meest prangende problemen van deze tijd uit. De serie gaat over wat iedereen bezighoudt: over wat je zelf hebt en wat de ander heeft. Maar ook over de relativiteit daarvan. Of zoals Jans oma het zei: 'Als je begint te vergelijken, eindig je altijd ongelukkig.'