De Clipper Stad Amsterdam vaart van Buenos Aires naar Bahia Blanca. Een traject dat Darwin zelf vooral op land verkende. Onderweg vond hij een aantal intrigerende fossielen van uitgestorven soorten: een reuzenluiaard en een gigantisch gordeldier.

Het zette hem aan het denken over de reden waarom sommige dieren het loodje legden en plaatsmaakten voor veel kleinere soortgenoten. Waren dat nieuwe soorten of hadden de oude zich aangepast? En als ze zich aanpasten, wat zegt dat over Gods schepping? Had Hij ze dan niet perfect geschapen?

In het voetspoor van haar betovergrootvader reist Sarah Darwin langs het traject. Destijds was Darwin nogal bevreesd dat hij niets meer zou vinden omdat andere wetenschappers hem waren voorgegaan. Maar zo'n 170 jaar later wordt er nog steeds driftig gegraven, onder ander door Theresa Manera. Zij is op zoek naar de sporen van de Megatherium, de reuzenluiaard die ongeveer 10.000 jaar gelden uitstierf.

Sarah duikt nog verder in het verleden bij het Projecto Dino van de paleontoloog Jorge Calvo, de grootste vindplaats van dinosaurusfossielen in Zuid-Amerika. In deze aflevering zijn ook de 'paleo-kunstenaars' Adrie en Alfons Kennis te gast. Deze Nederlandse tweeling werkt onder andere voor National Geographic. Met hun reconstructies brengen ze letterlijk vlees en karakter op de botten van fossielen en uitgestorven soorten. Hoe kijken zij naar de natuur en naar het verleden?

En aan boord bevindt zich nog altijd Redmond O'Hanlon, die op zijn eigen onnavolgbare wijze ingaat op de ontwikkeling die Darwin doormaakte. Over de vraag hoe het graven in de schepping hem aan het denken zette.