De Familie Romeijn

5. Een graf

De zusjes Anneke en Aafke Romeijn komen met nieuwe afleveringen van hun podcastserie De familie Romeijn. Ze vervolgen de zoektocht naar hun familieverleden, dat vol verhalen over de Tweede Wereldoorlog zit. En dan niet het soort verhalen waar verzetsstrijders vol trots over vertelden.

In de eerste vier afleveringen ontdekten Anneke en Aafke dat hun overgrootvader Simon Romeijn misschien wel een schimmige rol speelde als politieagent in Amsterdam tijdens de oorlog, maar ze stuitten ook op het verhaal van hun oudoom Aart Romeijn, die in 1942 naar Duitsland vertrok en stierf aan het oostfront, in een SS-uniform.

De zussen bleven achter met veel vragen. Waarom vertrok Aart naar Duitsland, en wat bezielde hem om bij de SS te gaan? Wat gebeurde er precies tijdens de laatste jaren van zijn leven? In drie nieuwe afleveringen proberen ze antwoorden te krijgen op die vragen. Daarbij stuiten ze op onbekende familieleden, spannende archiefvondsten, en - zoals vaker in deze podcastserie - tragische verhalen.

aflevering 5

Na maanden wachten, kunnen Aafke en Anneke eindelijk terecht in het Nationaal Archief in Den Haag, waar een dossier over oudoom Aart Romeijn ligt. En ze krijgen een e-mail van een onbekend familielid.

Aart in Amsterdam.