afleveringen

De verhalen binnen de familie Romeijn zijn besmuikt gefluister dat steevast eindigt met: 'Ik weet het ook niet precies' of 'Het zal allemaal wel niet zo bedoeld zijn geweest'.

Zo is er oom Aart Romeijn, die in dienst van de SS stierf aan het Oostfront. Oom Gerrit Romeijn, die net na de oorlog zo veel verdiende met het smokkelen van belangrijke documenten dat hij een privévliegtuig kocht. En dan is er nog de vader des huizes, die tijdens de oorlog als politieagent bleef werken in Amsterdam.

In deze podcast gaan de zusjes Anneke en Aafke Romeijn op zoek naar de waarheid achter deze verhalen. Ze interviewen familieleden en duiken in de archieven om uit te zoeken welke rol hun (on)besproken voorouders daadwerkelijk gespeeld hebben in de oorlog.

donkere bladzijdes

Maar, deze serie is niet alleen een persoonlijke zoektocht. Het is ook een onderzoek naar hoe families de donkere bladzijdes van hun gezamenlijke geschiedenis verwerken en/of verzwijgen. En hoe Nederland omgaat met een laatste groot oorlogstaboe: een substantieel deel van de Nederlandse bevolking zweeg en keek toe, of deed actief mee met de bezetter. Nu de laatste generatie die ons hierover kan vertellen langzaam uitsterft, wordt het tijd om het doopceel te lichten.

blader door het fotoalbum van de familie Romeijn

colofon

Idee, research, regie & muziek:
Anneke en Aafke Romeijn
Research:
Gijs Meyer Swantee

Eindredactie:
Remy van den Brand
Productie:
Ymke Kreiken

Marketing en communicatie:
Alfred Verhoeven
Webredactie:
Evelien de Vries