Het Marathoninterview

Frans Bauduin

Frans G. Bauduin (1946) was tot 2012 werkzaam in de rechtbank Amsterdam, voornamelijk als strafrechter.

In de jaren tachtig werkte hij ook op Aruba, in de jaren negentig bij het Joegoslavië-tribunaal. Hij ‘deed’ grote zaken als Ahold en Probo Koala, veroordeelde Volkert van der G. tot achttien jaar voor de moord op Fortuyn; Robert M., hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, kreeg dezelfde straf plus tbs.

Bauduin geldt als het archetype van de rechter: stoïcijns, kordaat, eigenzinnig, weloverwogen, bestand tegen publieke druk bij geruchtmakende strafzaken. ‘Als je een rechter moet boetseren, komt daar Frans Bauduin uit,’ schertste een advocaat. Hij is nu nog werkzaam als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem. Eerder dit jaar was hij te zien in Kijken in de ziel, ook met Coen Verbraak.