Marathoninterview Wim Kok

Wim Kok

Luister naar Wim Kok over Srebrenica en het fractievoorzitterschap, over allochtonenbeleid en het vervlakkend mediaklimaat, over Pim en over Paars, en meer. Arend Jan Heerma van Voss interviewt Wim Kok, Ex-premier, Ex-minister en oud vakbonsdman.

Arend Jan Heerma van Voss

"Ik ben ongelofelijk trouw."

Onder leiding van Wim Kok schudde de socialistische Partij van de Arbeid haar ideologische veren af. De socialisten zijn de schok nog altijd niet te boven.