Metropolis

het leger

Overal ter wereld voelen jonge mensen zich aangetrokken tot het leger. Ondanks de bedrijfsrisico's en de zware omstandigheden, blijft het vak van soldaat mensen trekken. Metropolis zoekt de fascinatie op voor geweld, jonge soldaten en oorlogje spelen.

Stef gaat langs bij de marine in Nicaragua en laat ons zien hoe de jongens van de elite-eenheid daar helemaal uitgeknepen worden, zowel mentaal als fysiek.

Onze correspondente Paola gaat op bezoek bij een groepje vrouwen in het Boliviaanse leger. Hoewel er maar weinig vrouwen in het leger zitten, zijn ze erg gemotiveerd, want volgens de vrouwen die Paola sprak is het de beste manier om te bewijzen dat vrouwen en mannen gelijk zijn.

Onze correspondent Petna volgde een brief, opgesteld door de vrouw van een soldaat, naar het front vlakbij zijn woonplaats Goma in Congo, waar haar man gelegerd is, en waar hij de brief voorgelezen krijgt.

In de Braziliaanse favela Provindencia heersen grote spanningen tussen het leger, dat daar gestationeerd is en de lokale bevolking. De spanningen zijn ontstaan nadat er drie jongens uit de wijk door soldaten gevangen zijn genomen en uitgeleverd aan drugshandelaren, die hen gemarteld en uiteindelijk vermoord hebben.

Correspondenten Kel en Eline gingen op bezoek bij een 'living history'-groep in Los Angeles die vergeleken met andere groepen een nogal recente en controversiële periode naspeelt: de groep van Maurice Scott en zijn Vietnamese vrouw speelt de Vietnamoorlog na.

Onat staat op het punt om 15 maanden in dienst te gaan van het Turkse leger, en zijn afscheid wordt met een groot feest gevierd. De dienst wordt gezien als een eervolle opdracht maar niet zonder risico's, aangezien Turkije nog altijd te maken heeft met onrust aan de grenzen en het leger ook inzet wordt in gevechten met het Koerdische bevrijdingsleger PKK.

In Israël kun je als zeventienjarige vóór je in dienst gaat een dure trainingscursus doen, waarmee je de kans vergroot dat je in de elitetroepen van het Israëlische leger terechtkomt tegen de tijd dat je dienstplicht begint.

Als een man in het leger gaat, blijft er bijna altijd wel een vrouw thuis achter. In Zuid-Korea is er een speciale club van achtergebleven vrouwen: de Gomsin Club. Onze correspondente Sora praat hierover met Go Eun-bit, een van deze vrouwen.

Onze correspondent Hossein is een kijkje gaan nemen op een middelbare school in Iran. Hier krijgen leerlingen les in 'klaar om te verdedigen', waarbij ze wordt onderwezen hoe wapens en gasmaskers te gebruiken, het land te verdedigen, maar ook hoe aan te vallen.