Giftige mannelijkheid

Interview met Jordan Peterson

In de tweede aflevering van Paradijs Canada spreekt Emy Koopman met psychologieprofessor Jordan Peterson. Peterson is een controversieel figuur sinds hij zich uitsprak tegen de toevoeging van genderidentiteit en genderexpressie aan een Canadese antidiscriminatiewet.

Emy interviewt Jordan Peterson voor de aflevering "Giftige mannelijkheid" van Paradijs Canada. Deze uitzending gaat over man-vrouwverhoudingen in Canada.

We vroegen ons af hoe het kan dat in Canada een aanslag specifiek gericht op vrouwen heeft plaatsgevonden – de van attack van Toronto 2018 – en hoe Canadezen daarmee omgaan. In bredere zin keken we naar vrouwenhaat en geweld tegen vrouwen, maar ook naar het verloren gevoel dat de huidige gelijkheidsstrijd een deel van de mannen geeft.

We spraken niet alleen met vrouwen, maar ook met mannen die door hun vrouwelijke partners zijn mishandeld. Zowel Margaret Atwood als Jordan Peterson – beiden invloedrijke Canadezen die in Toronto wonen – hebben we gevraagd naar hun mening over het huidige feminisme en de aanslag in Toronto.

over het interview

Dit interview is oorspronkelijk niet opgenomen om integraal te publiceren. Aangezien we in de aflevering van Paradijs Canada slechts ruimte hadden voor korte passages uit het interview, terwijl Petersons antwoorden op vragen zeer uitgebreid zijn, hebben we besloten het gehele interview hier beschikbaar te stellen.

Met het online zetten van het hele interview geven we iedereen de mogelijkheid zich op de hoogte stellen van Petersons invloedrijke ideeën zonder daarmee een waardeoordeel uit te spreken over de aard ervan. We beogen slechts te verhelderen waar hij voor staat.

Dit interview is alleen gemonteerd op die momenten dat er een pauze werd genomen om de camera scherp te stellen of wat te drinken. We spraken met Peterson op 4 juni 2019, in Toronto, Ontario.

Na de publicatie van zijn zelfhulpboek 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos (2018) en de interviews die hierop volgden, ontving Jordan Peterson zowel lof als kritiek. Zijn fans zijn dankbaar voor zijn adviezen waarmee zij de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven kunnen nemen, critici vinden zijn nadruk op het gevaar van ‘postmoderne neo-marxisten’ in zichzelf gevaarlijk. Zijn tegenstanders zien hem als een antifeminist die een voedingsbodem geeft aan alt-right. Hoewel hij er fans heeft, heeft hij zich overigens van alt-right gedistantieerd.

meer over dit onderwerp