We zijn benieuwd wat jij vindt van de kloof tussen arm en rijk. Schrijf het zo overtuigend mogelijk op in minder dan 500 woorden. En stuur dat voor maandag 14 februari in. De beste bijdragen worden gepubliceerd op vpro.nl en het publiek kiest de winnaar.

wedstrijdvoorwaarden

  • Inzenden is mogelijk tot 14 februari 2022. De wedstrijd loopt tot 24 februari 2022.
  • Door inzending verklaar je ermee bekend en akkoord dat de VPRO voor onbepaalde tijd het (niet-exclusieve) onbeperkte recht verkrijgt om jouw opinie te publiceren op alle mogelijke bestaande en toekomstige platforms van de VPRO/NPO. Hieronder wordt o.a. begrepen het recht van de VPRO om jouw opinie te publiceren op de website van de VPRO.
  • De deelnemer staat ervoor in dat zijn of haar inzending een eigen creatie is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Deelnemer vrijwaart de VPRO tegen alle aanspraken van derden (waaronder inbreuk op rechten) en vergoedt alle schade en kosten in verband met dergelijke aanspraken.
  • Er wordt geen vergoeding betaald. De winnaar wordt persoonlijk (per e-mail) op de hoogte gebracht.
  • De persoonsgegevens die je aan de VPRO hebt verstrekt zullen alleen worden gebruikt voor deze wedstrijd. Je gegevens worden goed beveiligd bewaard en nooit verstrekt of verkocht aan derden in of buiten Nederland. Je gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van deze essaywedstrijd. Na afloop van de wedstrijd zullen je gegevens worden verwijderd. Benieuwd naar onze privacyverklaring? Die vind je hier. Daarin staat ook informatie over het opvragen, inzien, laten corrigeren en verwijderen van de verwerkte persoonsgegevens. Wil je je gegevens laten verwijderen voor het einde van de wedstrijd of wil je inzage in je gegevens? Mail dan naar gegevensbescherming@vpro.nl.