Sunny side of sex

Is Nederland seksueel bevrijd en liberaal, of juist dogmatisch en vastgeroest in conventies? Sunny Bergman gaat in Oeganda, China, Cuba en India op zoek naar verrassende denkbeelden, die aan onze eigen (westerse) ideeën wrikken over wat normaal is, of hoort te zijn.

afleveringen