Tegenlicht

In de ban van Israël

Anti-Israël is al snel anti-semiet, ook in Nederland. Tegenlicht onderzoekt met Thomas von der Dunk hoe in Nederland het denken over Israël wordt gemanipuleerd door een machtig samenspel van politiek, geloof en propaganda.

Nederland is een trouwe bondgenoot van Israël en die sentimenten zitten diep. Israël blijft dat zorgvuldig koesteren en regisseren zodat op elk gewenst moment de steun van Nederland kan worden ingezet. Al sinds de jaren ’70 bestaan er verschillende lobbygroepen en politieke partijen die zich inzetten voor Israël. Hun motieven zijn divers maar het doel is eensgezind, men kiest altijd de kant van Israël in het Israëlisch-Palestijns conflict.

bijlage

De machtsverhoudingen in het Midden-Oosten veranderen in snel tempo en Israël verliest steeds meer steun voor zijn opstelling tegenover de Palestijnen. Hoe de politieke werkelijkheid ook verandert, Nederland wil het niet zien. Het debat wordt meteen gekaapt door bewegingen die zich inzetten voor Israël en de uitkomst is meestal voorspelbaar. Anti-Israël is al snel anti-semiet. Dit overkwam ook Thomas van der Dunk toen hij dit voorjaar in Haarlem de Arondeus lezing wilde uitspreken. Tegenlicht onderzoekt met hem hoe in Nederland het denken over Israël wordt gemanipuleerd door een machtig samenspel van politiek, geloof en propaganda.

biografieën

In Tegenlicht kijken we samen met Thomas van der Dunk naar de handel en wandel van de Israëllobby in Nederland. De publicist en cultuurhistoricus verafschuwt de kritiekloze houding. Samen met oud-diplomaten Petra Stienen, Willem Beelaerts van Blokland en historicus Ilan Pappe duidt hij een aantal recente kwesties.

Waarom werd de ontwikkelingsorganisatie ICCO door Minister Rosenthal vorig jaar zo hardhandig op de vingers getikt? Wie zat er achter de verstoring van de jaarlijkse Kristalnacht herdenking in Amsterdam? En waarom staat Israël als enig land genoemd in de buitenlandparagraaf van het regeerakkoord? Slechts een paar voorbeelden van het geraffineerde spel dat de pleitbezorgers voor Israël spelen.

Regie: Olaf Oudheusden
Productie: Marie Schutgens
Eindredactie: Henneke Hagen / Jos de Putter

meer zoals 'in de ban van israël'