VPRO Tegenlicht

De macht aan de stad

Wordt het tijd om steden meer macht te geven? VPRO Tegenlicht verkent de groeiende macht en innovatieve kracht van de stad in Eindhoven, Seattle en Hamburg.

Waar regeringen vastzitten in hun eigen ambtelijke logheid en partijpolitiek, bruisen de steden van energie, optimisme en daadkracht. Waar landelijke overheden falen worden veel problemen - op het gebied van milieu, armoede, voedselproductie en zorg - op stedelijk niveau sneller en in samenspraak met de burger opgelost.

reacties op aflevering

Wordt het dan ook niet hoog tijd om onze steden meer macht te geven? Wat gebeurt er als pragmatische burgemeesters het heft meer in eigen hand nemen en proberen hun stad - buiten de landelijke politiek om - tot bestuurlijk centrum te maken?

Gevoed door een creatieve gemeenschap van mondige burgers kan de stad een nieuwe broedplaats van verandering worden. Waar ruimte is voor experiment. Een stad waarin de burger via nieuwe vormen van samenwerking en bindende referenda weer onderdeel wordt van een werkelijke democratie. De nieuwe stadstaat.

bijlagen

Geïnspireerd door de boeken van politicoloog Benjamin Barber ("If Mayors Ruled The World") en Bruce Katz ("The Metropolitan Revolution"), en de burgemeesters en burgers van Seattle, Eindhoven en Hamburg verkent VPRO Tegenlicht de groeiende macht en innovatieve kracht van de stad.

biografieën

  • Regie: Kasper Verkaik
    Research: Chris Vijn
    Productie: Helen Goossens
    Eindredactie: Henneke Hagen & Frank Wiering

    meer zoals 'de macht aan de stad'