Bruce Katz gelooft in de macht en kracht van de stad. Hij pleit voor een wereld van invloedrijke lokale leiders, innovatieve stedelijke veranderingen en de invoering van de 'volgende' economie.

"Cities and metropolitan areas are becoming the leaders in the nation: experimenting, taking risk, making hard choices, and asking for forgiveness, not permission."

Bruce Katz & Jennifer Bradley in The Metropolitan Revolution (2013).

De revolutie van de stad

Volgens Katz zorgt 'the metropolitan revolution' ervoor dat de huidige hiërarchie van bestuur wordt omgedraaid. Het zijn niet langer de landelijke leiders die zorgen voor verandering en vernieuwing. In plaats daarvan zijn het de steden en de gemeentes die de experimenten doen, de besluiten nemen en daarmee het verschil maken. Bij deze nieuwe leiders moet niet alleen gedacht worden aan burgemeesters, maar ook aan de voorzitters van bedrijven, universiteiten, verenigingen, culturele instituten en filantropische organisaties. Deze bottom-up organisaties staan dichter bij de maatschappij, waardoor ze beter in staat zijn om problemen te identificeren en tot oplossingen te komen. De (groot)stedelijke revolutie zorgt er daarom voor dat de macht bij de stad komt te liggen, aldus Bruce Katz en Jennifer Bradley.

De 'volgende' economie

Katz streeft daarnaast naar de invoering van 'the next economy' (een term die hij geleend heeft van het gelijknamige boek van Paul Hawken uit 1983). Deze 'volgende' economie staat volgens Katz voor een economie die gedreven wordt door export, koolstofarm is, 'draait' op innovatie en nieuwe mogelijkheden creëert. Duurzaamheid, technologische innovatie en efficiëntie zijn de speerpunten. Deze worden bereikt door de leiding aan steden en grootstedelijke gebieden (zogenaamde metro's) te geven. Op de politiek in Washington moeten we niet wachten, aldus Katz: '...we must build the next economy the hard way, via a pragmatic caucus of state and metropolitan leaders, from the public and private sectors, who can spur economic recovery and renewal from the ground up, despite political odds and fiscal obstacles.'

Politiek en prestige

Naast zijn activiteiten als beleidsmaker voor sociaal-politieke en economische stadsontwikkeling heeft Katz zich ook op politiek niveau ingezet. Onder andere als leider van het transitieteam voor volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling, na afloop van de presidentsverkiezingen in 2008. Ook heeft hij de Minister voor Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling, Shaun Donovan, tijdens de eerste honderd dagen van de Obama-regering geadviseerd.

In 2006 ontving Katz de prestigieuze Heinz Award in Public Policy, voor zijn bijdrage op het gebied van economische vitaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid van (groot)stedelijke gebieden.