Een manier om de macht in de stad vorm te geven, zijn stadsambassades. Netwerken van mensen die van onderop proberen hun stad te vernieuwen.

Onder de noemer 'Nieuw Amsterdam' verzamelt Pakhuis de Zwijger verschillende initiatieven van burgers en gemeenschappen die de stad opnieuw proberen vorm te geven. De stad van de toekomst wordt volgens dit initiatief niet vormgegeven op de tekentafel, maar onstaat van onderop: "vanuit de kracht van mensen en gemeenschappen". Het initiatief is verspreid over Nederland met 25 stadsambassades onder de noemer 'Nieuw Nederland'. En 'New Europe' is in de maak. 

In de aflevering 'De macht aan de stad' zien we Benjamin Barber, voorstander van een wereldwijd parlement van burgemeesters. Landelijke politiek staat tever af van de burgers, lokaal bestuur is volgens hem beter in staat om mondiale problemen op te lossen.  Het sluit aan bij de triple helix, waar Rob van Gijzel over spreekt. Een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De Brainport in Eindhoven, waar Van Gijzel burgermeester is, is er een voorbeeld van. 

Dat lokale bestuur is echter nog steeds politiek. En in de samenwerkingsvorm van de triple helix ontbreekt één partij: de burger. Dat gat vullen de stadsambassades van Pakhuis de Zwijger op. Met de kennis die het opdeed in Amsterdam is de culturele organisatie het land ingegaan. Inmiddels zijn er in Nederland al 25 stadsambassades aangesloten en de ambitie is dat er 40 zijn in aan het einde van dit jaar. In die stadsambassades verzamelen zich burgers die zich op welke manier dan ook bezighouden met de stad in transitie: van stadstuinen tot buurtbedrijven, van alternatieve gezondheidszorg in de buurt tot het oprichten van een (technologische) werkplaats met 3D-printers.  

City Embassy, Maker & Report

Veel van de steden lopen tegen dezelfde uitdagingen aan en oplossingen die op de ene plek werken, kunnen andere steden helpen. De roep om kennisuitwisseling is dan ook groot en dat is een belangrijke rol van de stadsambassades. Met het platform New Europe, cities in transition wil Pakhuis de Zwijger City Embassies in elke hoofdstad in Europa en die ambassades bestaan dan weer uit City Makers, mensen die op welke manier dan ook bezig zijn hun stad opnieuw vorm te geven. Naast burgers kunnen dat ook ondernemers, wetenschappers of ambtenaren zijn. 

De Europese en Nederlandse stadsambassades verzamelen zich op een online platform, zetten lokale verslaggevers in voor City Reports over lokale initiatieven, organiseren stedentrips langs een aantal initiatieven, doen onderzoek en publiceren de resultaten van dat onderzoek. Naast deze middelen kunnen de Nederlandse stadsambassades ook kiezen om een Tegenlicht Meet Up te organiseren bij uitzendingen die goed bij de thematiek van steden in transitie passen. Zoals bijvoorbeeld 'De macht aan de stad'.