VPRO Tegenlicht

Digitaal voedsel

Met Big Data, slimme distributiesystemen en een oog voor efficiëntie zoeken talloze startups oplossingen om ons voedsel gezonder, duurzamer en lekkerder te maken. Is hiermee ons voedsel veilig gesteld?

De moderne voedselproductie is in belangrijke mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Nu die op beginnen te raken is de grote vraag hoe we in 2050 de wereldbevolking van 9 miljard mensen te eten gaan geven. In Nederland, België en Silicon Valley zijn er talloze start-ups begonnen om met slimme technologie, big data en nieuwe distributiesystemen oplossingen te vinden voor dit vraagstuk.

reacties op aflevering

In VPRO Tegenlicht een verkenning naar het eten van morgen, wat niet alleen duurzaam, lekker en biologisch moet zijn, maar vooral voedzaam en bovenal genoeg voor alle aardbewoners. Helpt de aanpak van deze nieuwe generatie voedselstart-ups om ons in de toekomst voldoende en goed eten te garanderen?

In 'Digitaal voedsel' spreken we met duurzaam voedsel-goeroe Michael Pollan, topkok Dan Barber en filosoof Julian Baggini. Met food scanners, gewasrotatie voor boeren aangevuld met data en de herintroductie van vergeten voedsel worden in de wereld van digitale technologie de eerste successen geboekt. In Limburg wordt sla met LED-licht verbouwd. Snel, efficiënt en met veel minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En een Belgische website heeft al ons eten tot op moleculair niveau in een databank gestopt. Hiermee kan de steenbolk, van onbetekenend visje tot culinaire delicatesse worden omgetoverd.

In VPRO Tegenlicht de receptuur voor de gerechten van morgen.

bijlagen

Regie: Martijn Kieft
Research: Olaf Oudheusden
Productie: Marie Schutgens
Eindredactie: Marije Meerman & Doke Romeijn

biografieën