De uitzending over het basisinkomen roept erg veel uitgesproken meningen op. Fanatieke tegenstanders en enthousiaste voorstanders wisselen elkaar af.

De fameuze uitspraak van Jacobse en Van Es van de Tegenpartij is mogelijk wel de meest bondige samenvatting van deze Tegenlicht-uitzending. De meeste reacties op de uitzending staan lijnrecht tegenover elkaar. Zelfs of we nu meer of minder gaan twitteren door de uitzending.

Voorstanders

De voorstanders zien niet alleen de positieve gevolgen van de invoering van een basisinkomen, maar gaan nog een stap verder: kunnen we ons veroorloven om het basisinkomen niet in te voeren?

Kritische vragen

Twitteraars stellen kritische vragen bij het invoeren van het basisinkomen: worden we zo niet afhankelijker van de overheid of juist nog individualistischer?

Een kwestie van geld

Anderen zijn ronduit kritisch. En dat gaat het met name over de financiering van het basisinkomen.  

Tijd voor experiment

De oplossing kan een experiment zijn om te zien wat nou precies de gevolgen zijn van de invoering van een basisinkomen. Degene die dat wellicht zou aandurven, is te zien in de Tegenlicht-aflevering van volgende week.