Waarschijnlijk is het één van de moeilijkste oorlogen om te begrijpen. Toch doen we een poging om het conflict in Syrië en de gevolgen ervan te verhelderen.

De oorlog in Syrië is nooit alleen een Syrisch conflict geweest. Verschillende landen en rebellengroepen meldden zich al kort na de eerste demonstraties tegen president Assad. Inmiddels gaat de oorlog het vijfde jaar in, is Syrië een kapotgeschoten land en zijn miljoenen mensen op de vlucht. Aan de hand van deze uitlegvideo's proberen we het ontstaan, verloop en de gevolgen van het conflict in beeld te brengen.

Wat is Syrië?

Na de Eerste Wereldoorlog werden de nieuwe grenzen van het Midden-Oosten opgelegd door Europese grootmachten, maar daarvoor was er sprake van een zogenoemd Groot-Syrië. In deze video wordt inzichtelijk wat deze grensverlegging heeft betekent voor de regio. Zo was Beiroet een belangrijke havenstad van het land en reikte de grenzen tot aan Israël in het zuiden. In twee minuten wordt de betrokkenheid van de hele regio bij deze oorlog begrijpelijk gemaakt. De video is gemaakt door Stratfor, een geopolitiek inlichtingenbedrijf die wereldwijd strategische analyses en voorspellingen verstrekt aan individuen en organisaties.

Kijkduur: 2:03 minuten

Opstand

In deze video van de Engelse krant The Guardian wordt bij het begin begonnen. Hoezo werd Syrië überhaupt aangestoken door de Arabische Lente, waarom kwamen de burgers in opstand? Na deze uiteenzetting wordt ingezoomd op de verschillende partijen die in het conflict betrokken zijn.

Kijkduur: 5:28 minuten

Bemoeiende buurlanden

De oorlog in Syrië kan niet begrepen worden zonder de situaties in de buurlanden in context te plaatsen. Met name de Irak-oorlog en de nasleep daarvan heeft veel invloed op het conflict in Syrië. Hoe dat precies zit zie je in deze video. De video werd gemaakt door het Duitse team van Kurzgesagt (vertaling: in een notendop). Een YouTube-channel en designstudio uit München.

Kijkduur: 4:35 minuten

Wie hoort bij wie

Dat de buurlanden veelal betrokken zijn bij het conflict in Syrië kon je al in de vorige video zien. In deze uitstekende video van Vox.com worden alle actoren in de oorlog aan je voorgesteld. Van Hezbollah tot Saoedi-Arabië. Wie staat en welke kant en waarom? Deze video is een van de betere uitlegvideo's en is dan ook al veelvuldig gedeeld op sociale netwerken. Heb je deze nog niet gezien, dan is het de moeite waard om iets langer dan vijf minuten te kijken.

Kijkduur: 5:25 minuten

Gevolgen

De grote verliezers van een oorlog zijn helaas altijd de burgers. In Syrië is dat niet anders. Miljoenen gezinnen zijn gedwongen uit hun huizen gevlucht en met de minste middelen op zoek gegaan naar een veilig heenkomen. In de zomer van 2015 werd Europa geconfronteerd met een van de grootste vluchtelingenstromen in tijden. Wat voor consequenties brengt dit met zich mee en hoe kan Europa hier op reageren? Dat hoor je in deze video van, wederom, Kurzgesagt.

Kijkduur: 6:16 minuten

Tegengeluid

Voor een prikkelend tegengeluid selecteerden we deze video met minder voor de hand liggende ideeën over oorzaak en gevolg van het conflict in Syrië. Niet iedereen neemt de verklaarde motivaties van betrokkenen in het conflict als zoete koek aan. Welke vraagtekens worden er bij de ontwikkelingen in de Syrische oorlog gezet? Deze video van StormCloudsGathering schijnt nieuw licht op de situatie.

Kijkduur: 17:13 minuten