Vluchtelingen uit Syrië worden opgevangen in de regio en in Europa. Deze kaarten helpen om een beeld te krijgen van de vluchtelingenstroom.

Met deze kaarten kun je een beeld vormen van de vluchtelingencrisis. We beginnen met een algemeen beeld van alle vluchtelingen wereldwijd sinds 1976 om daarna met een verzameling kaarten in te zoomen op de situatie in Syrië. Dan kijken we naar de vluchtelingenstroom naar Europa om te vervolgen met een kaart die sterfgevallen onder vluchtelingen inzichtelijk maakt. We sluiten luchtig af met een Twitter-kaart waarop mensen vluchtelingen een hart onder de riem steken.

The Refugee Project

Deze kaart van The Refugee Project geeft een beeld van alle vluchtelingen wereldwijd tussen 1975 en 2012. Linksonderin kan met de playknop het verloop in deze jaren bekeken worden. Er is te schakelen tussen landen waar de vluchtelingen vandaan komen en waar ze naar toe gaan. Met de andere schakelaar kan gewisseld worden tussen absoluut aantal vluchtelingen of de weergave als percentage van de totale bevolking.

Op bepaalde landen is in specifieke jaren een teksticoon te zien, zoals in 2012 in Syrië. Je kan dan een uitleg lezen waarom er in dat jaar een vluchtelingenstroom uit dat land op gang is gekomen. De gegevens zijn afkomstig van de Verenigde Naties. Links naar alle exacte bronnen per land zijn via de About-pagina terug te vinden. Het is een initiatief van Amerikaans ontwerpbureau Hyperakt en Ekene Ijeoma.

bekijk The Refugee Project

Syria: Epicenter of a Deepening Refugee Crisis

Gemaakt als 'story map' met een tool van kaartenbedrijf ESRI geeft deze verzameling kaarten een overzicht van de vluchtelingen uit Syrië. De eerste kaart geeft een beeld van de kampen voor de 7,6 miljoen Syriërs die binnen het land zelf zijn opgevangen. De tweede kaart laat zien hoeveel van de meer dan 4 miljoen gevluchte Syriërs in de regio zijn opgevangen. Van kleine kampen zijn geen aantallen beschikbaar, van de andere kampen wel en de totalen per land zijn ook te bekijken via de zwarte vierkanten.

Het derde tabblad brengt de 322.500 vluchtelingen in kaart die tot september via de zee Europa hebben bereikt.  De vierde kaart laat de routes over land naar Europa zien en de blokkades die door verschillende landen zijn opgeworpen. In het vijfde tabblad is te zien hoe de EU maar 120.000 vluchtelingen over de lidstaten heeft verdeeld. De zesde kaart laat sterfgevallen onder migranten zien en baseert zich op gegevens van de International Organization for Migration (IOM). De laatste twee kaarten laten alle 14,4 miljoen vluchtelingen wereldwijd per einde 2014 zien en de landen van herkomst.

De meeste gegevens op de kaarten zijn actueel uit oktober of november 2015 en alle gegevens zijn goed omschreven. De meeste data is afkomstig van de Verenigde Naties (UNHCR) en als andere bronnen zijn gebruikt, is dat telkens aangegeven. Bij elkaar geven de acht kaarten een goed compleet beeld.

bekijk Syria: Epicenter of a Deepening Refugee Crisis

The flow towards Europa

Het Finse visualisatiebureau Lucify maakte deze kaart over de stroom vluchtelingen naar Europa tussen januari 2012 en oktober 2015. De kaart toont telkens de vluchtelingen per maand en geeft telkens aan of er gegevens van bepaalde landen missen. De data is gebaseerd op gegevens van de UN Refugee Agency (UNHCR), een instelling van de Verenigde Naties. Deze gaat uit van de asielaanvragen per land.

De stipjes op de kaart stellen 25 of 50 vluchtelingen voor en wie een land aanklikt, kan de details voor dat land zien. De grijze balk boven de kaart laat het verloop van de tijd zien, die je kan versnellen of vertragen met een aparte schuif boven de kaart. In een blogpost op Medium geeft het bedrijf meer tekst en uitleg. Zo wordt ook duidelijk dat er geen gegevens zijn van mensen die van Syrië naar Turkije zijn gegaan, omdat deze als vluchtelingen zijn geregistreerd en niet als asielzoekers. En die dataset is veel minder volledig.

Helemaal onderaan de kaart is te zien dat de 750.000 asielzoekers in Europa op 11 voetbalvelden zouden passen, terwijl voor de vluchtelingen die in "de regio" (Turkije, Libanon, Jordanië, Irak, Egypte en Noord-Afrika) worden opgevangen 61 voetbalvelden nodig zouden zijn.

bekijk The flow towards Europe

Dead and missing migrants

Deze kaart op Silk.co maakt gebruik van de dataset van The Migrant Files. Dit project uit 2013 houdt de sterfgevallen onder migranten bij en is een samenwerking tussen Europese journalisten en onderzoekers. Op deze kaart is te selecteren op oorzaak, route, land, jaar en omschrijving. Telkens valt een omschrijving van concrete voorvallen te lezen. De interactieve kaart werkt niet heel soepel, maar geeft wel gedetailleerde informatie. De site meldt dat de data continu bijgewerkt worden.

bekijk Dead and missing migrants

Journey of a refugee

Om op een positieve te eindigen, kijken we naar deze kaart van Doctors of the World UK. Zij filteren op tweets met bepaalde steekwoorden zoals #refugeeswelcome en dan langs routes die veel door vluchtelingen worden gebruikt. Die worden op de kaart als hartjes weergegeven zodat het positieve sentiment ten opzichte van vluchtelingen goed te zien is. Meer of minder dan dat is het niet.

bekijk Journey of a Refugee