Coen Aarts is huisarts van beroep. Hij is voorzitter van de stichting 'Stop de Banken', die zich inzet voor de bescherming van consumenten tegen het handelen van de Nederlandse banken. Burgers zouden niet degene moeten zijn die betalen voor de tekorten van de banken.

'Ik voel me eerder prooi dan klant,' vertelt Aarts. De onverwachtte verhoging van zijn variabele hypotheek was voor Aarts de eerste aanleiding tot het oprichten van de stichting Stop de Banken. De huisarts vindt daarnaast ook dat de banken te weinig inzicht bieden in hun rol tijdens de financiele crisis.

Op de website van de stichting staat beschreven hoe banken eenzijdig hebben besloten de opslag voor een deel van de hypotheken te verhogen, ook voor de mensen die al een bestaand contract hebben. Naast staatssteun, vragen zij nu dus ook geld van hun klanten om hun tekorten aan te vullen. Bij Coen komt de bank gedurende de resterende looptijd van zijn hypotheek zo’n € 33.000,- – € 52.250,- extra claimen om 'hun probleem op te lossen'. Nogal een grote onvrijwillige bijdrage voor de oplossing van een probleem dat niet door die klant maar de bank gecreëerd werd, vindt Aarts. 

Tijd om in actie te komen, besloot Aarts. Op de website kan men zich inschrijven als donateur en participant. Voor een inschrijfbedrag van € 150 wordt u geadviseerd en opgenomen in de lijst van consumenten namens wie de stichting optreedt.