Peter Brabeck-Letmathe is voorzitter van Nestlé, het grootste levensmiddelenbedrijf ter wereld. Hij stelt: water is een product, met een passende prijs.

In 2012 was Brabeck-Letmathe het middelpunt van een controverse. In een oud filmpje stelt de voormalig CEO en voorzitter van Nestlé dat het idee van water als mensenrecht 'extreem' is: het moet marktwaarde hebben, net als ieder ander levensmiddel. Het gevolg was een wereldwijde storm van kritiek, waarbij niet alleen Brabeck-Letmathe maar ook Nestlé werd veroordeeld.

Later stelt hij dat deze uitspraak uit zijn context gehaald is: hij zou het slechts hebben gehad over het water dat we niet nodig hebben om te overleven. Zoals Brabeck zelf zegt: “(…) the 98.5% of water we are misusing is not a human right. There is no human right for washing my car, there is no human right for filling my swimming pool (…) That’s not human rights.”

The world is walking towards a crisis it barely recognizes.

Peter Brabeck-Letmathe

Sindsdien onderstreept Brabeck-Letmathe te ijveren voor de beschikbaarheid en duurzaamheid van watervoorraden. Zo is hij na alle ophef een blog gestart waar hij schrijft over de zogenaamde Water Challenge: het risico op een wereldwijd watertekort. Hij zegt te zoeken naar oplossingen, maar wil ook het probleem meer bekendheid geven: "The world is walking towards a crisis that it barely recognizes", stelt hij. "This issue is water. As unbelievable as it sounds, we are running out of it and the window we have to solve this issue is narrow and rapidly closing."

Een deel van het probleem is volgens hem dat we teveel verbruiken. Wanneer water een prijs krijgt, zal dit deze overconsumptie en dus waterschaarste tegengaan. Zo ontstaat het beeld van Brabeck-Letmathe als geëngageerd bestuurder die problemen rond water op de kaart wil zetten. Toch wilde hij niet meewerken aan de documentaires Tapped (2009), over de wereldwijde handel in water, of Bottled Life (2011), die zich specifiek op Nestlé richt.

Van verkoper tot topbestuurder

Brabeck gaat meteen na zijn studie economie bij Nestlé werken, aanvankelijk als verkoper. Ongeveer tien jaar nadat hij voor het levensmiddelenbedrijf begint te werken, wordt hij CEO en voorzitter van de raad van bestuur. In 2008 treedt hij af als CEO, maar blijft aan als voorzitter. In de jaren erna neemt hij ook bij andere grote bedrijven, zoals L'Oréal, plaats in de raad van bestuur. Brabeck-Letmathe bekleedt niet alleen in het bedrijfsleven hoge functies.

Hij is ook lid van de Foundation Board of the World Economic Forum, een raad die door de organisatie zelf wordt omschreven als “ (…) responsible for inspiring business and public confidence through an exemplary standard of governance.” Ook neemt Brabeck-Letmathe deel aan de European Round Table of Industrialists, een overlegorgaan voor multinationals met hun wortels in Europa.