Ha-Joon Chang is een bevlogen Zuid-Koreaanse econoom die met zijn 'no-nonsense' houding burgers en economen dichter bij elkaar wil brengen.

De van oorsprong Koreaanse Ha-Joon Chang (1963) pleit voor het belang van protectionisme en waarschuwt voor het gevaar van vrijhandel. Chang is verbonden aan de University of Cambridge, waar hij ontwikkelingseconomie doceert. Met zijn visie keert hij het neoliberalisme de rug toe en doorbreekt de traditioneel complexe relatie tussen burger en econoom. Dit doet hij bijvoorbeeld met ’23 Things They Don’t Tell You About Capitalism’. Een leesbaar boek waarin hij zijn lezer serieus neemt, maar niet confronteert met een overdaad aan vakjargon.

deze biografie hoort bij de volgende afleveringen

Visie op vrijhandel

Chang is niet zo positief over vrijhandel als de meeste van zijn collega's. Voor opkomende economieën is het namelijk geen recept voor succes. Integendeel, deze economieën hebben juist protectionistische regelgeving nodig. Chang beargumenteert in zijn boek ‘Kicking Away The Ladder’ dat de rijke landen, zoals de Verenigde Staten, hun groei juist te danken hebben aan staatsinterventionisme en protectionisme.

Met vrijhandelsverdragen, zoals tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie in de vorm van TTIP, delven onderontwikkelde economieën het onderspit. De groeimogelijkheid wordt deze landen ontnomen. Dat veel westerse landen vrijhandel prediken, betekent niet dat zwakkere economieën hiervan profiteren. Vooral sterke economieën profiteren ervan.
 

A lot of Americans think that this is the country of free enterprise but probably a few of them have known that from the 1830s until the end of the Second World War the U.S. had the highest industrial tariff rates in the world

Ha-Joon Chang

Zwitsers zakmes

In tegenstelling tot pleitbezorgers van het neoliberalisme ziet Chang geen heil in het universeel implementeren van laissez-faire en de onzichtbare hand van de markt. Hij stelt dat er niet één algemene werkwijze is die elke economie succesvol kan uitvoeren. Binnen elke context past weer een andere strategie. Zie dat niet als dreiging, maar trek lering uit verschillende toegepaste vormen. Chang stelt voor om economie te beschouwen als een Zwitsers zakmes. Gebruik je gezonde verstand en bedenk welk mesje je waarvoor gebruikt.

Veelzijdig econoom

Ha-Joon Chang is beïnvloed door veel verschillende economen, van Karl Marx tot Friedrich von Hayek. Chang studeerde aan de universiteiten van Seoul en Cambridge. Hij was adviseur voor instanties als de Wereldbank, de Asian Development Bank, de European Investment Bank, Oxfam en de overheden van Canada, Japan, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Venezuela. Sinds 1990 doceert hij aan de economische faculteit van Cambridge.

Chang heeft inmiddels vijftien boeken op zijn naam staan, waaronder 'Bad Samaritans', waarin hij de tekortkomingen en misvattingen van de westerse rijke landen bij het helpen van de rest van de wereld uitwerkt. Hij schrijft ook regelmatig voor The Guardian.