Sherry Turkle is hoogleraar en bestudeert de interactie tussen mens en technologie. Ze schrijft boeken over het belang van menselijk contact.

In 1995 schrijft Sherry Turkle, hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), een boek: Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. Het boek is een lofzang op het digitale leven. Turkle kijkt uit naar hoe chatrooms en online communities het sociale leven gaan beïnvloeden. Ze staat zelfs op de cover van fameuze tech-tijdschrift Wired.

Twintig jaar later verschijnt een nieuw boek: Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age. Het is een betoog om technologie op de plek te zetten waar het hoort: ter dienste van de mens. Turkle pleit voor 'heilige zones' zoals de eettaffel, de auto en de slaapkamer. Hier mogen geen smartphones uit zakken worden gehaald. De aandacht voor de ander staat centraal.

I am not anti-technology, I am pro-conversation.

Shelly Turkle in een interview met The Guardian

Alleen zijn

In de tijd tussen de twee boeken interviewde de psychologe honderden mensen over hun digitale leven. Turkle concludeerde dat mobiele technologie zo'n sterke psychologische impact heeft, dat het niet alleen verandert wat we doen, maar ook wie we zijn.

Online communicatie kan werken om simpele boodschappen zoals 'Zet 'm op!' of 'Ik hou van je' over te brengen, zegt de sociologe. Maar het is te beperkt om de ander écht te leren kennen. Daarvoor zijn gesprekken nodig waarbij met volle aandacht gepraat en geluisterd wordt, zegt Turkle.

Door gesprekken met anderen, leer je jezelf kennen. "Voor kinderen is het ontwikkelen van zulke zelfreflectie onmisbaar", aldus Turkle in een TEDtalk. Op die manier kan het schadelijk zijn om tijdens een gesprek je telefoon in te vluchten.


Sherry Turkle in een interview met Stephen Colbert

Volgens Turkle speelt het gevoel dat niemand naar je luistert en dat je alleen bent een grote rol in onze verhouding met technologie. Via Facebook heb je immers driehonderd automatische luisteraars.

Gezelschapsrobotten bijvoorbeeld, die momenteel vooral voor ouderen gebouwd worden, zijn volgens haar een poging een permanente en zekere oplossing te bieden voor de angst om eenzaam te zijn. Immers, over technologie heeft de mens controle. Turkle stelt dat we opnieuw moeten leren om alleen te zijn, zodat we relaties met andere mensen aan durven gaan.

Freud

Turkle wordt geboren in 1948 in Brooklyn, New York. In de jaren zestig woont ze een tijdje in Frankrijk. Ze studeert sociologie en persoonlijkheidspsychologie aan Harvard. Haar dissertatie gaat over de psychoanalyse: de relatie tussen de Freudiaanse school en moderne Franse revolutionaire bewegingen.