Het Expertisecentrum Euthanasie verleent zorg aan mensen met een euthanasieverzoek dat door een arts van het Expertisecentrum Euthanasie binnen de wettelijke kaders kan worden uitgevoerd.

Bij elke hulpvraag onderzoekt het Expertisecentrum Euthanasie of de eigen behandelaar in staat en bereid is een verzoek zelf in behandeling te nemen. Eventueel met ondersteuning van onze ervaren artsen en verpleegkundigen. Voor een patiënt is het namelijk prettiger dit traject met de hem of haar vertrouwde dokter te kunnen doorlopen.

Het het Expertisecentrum Euthanasie biedt scholing en ondersteuning aan professionals en is het een vraagbaak voor de medische beroepsgroep. Als de eigen behandelaar het verzoek niet kan inwilligen, onderzoekt een team van het Expertisecentrum Euthanasie (een arts en een verpleegkundige) de hulpvraag.

Wanneer kan een arts euthanasie verlenen?

Een arts is niet verplicht euthanasie te verlenen;  een patiënt kan geen euthanasie eisen. In de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding staat dat een arts alleen euthanasie mag geven als hij of zij:

  • de overtuiging heeft gekregen dat de patiënt een vrijwillig en weloverwogen verzoek heeft gedaan;
  • de overtuiging heeft gekregen dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt;
  • de patiënt heeft voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevindt en over diens vooruitzichten;
  • met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situatie waarin deze zich bevond geen redelijke andere oplossing was;
  • tenminste één andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de bovengenoemde zorgvuldigheidseisen;
  • de euthanasie medisch zorgvuldig heeft uitgevoerd.