'De rechts-populistische regering van Italië voert inmiddels een beleid dat de PVV zal aanspreken,' schreef Ilja Leonard Pfeijffer in 2009. 'Gammele bootjes worden teruggestuurd voor ze Italiaanse wateren bereiken. Een schending van internationale verdragen.'

Afgelopen woensdag debatteerde de Kamer over de toename in het aantal asielaanvragen. De rechtse partijen gaven uiting aan hun zorgen. Sietse Fritsma van de PVV sprak in typisch populistisch jargon over ‘immigratiesluizen’ die ‘wagenwijd openstaan’.

De rechts-populistische regering van Italië voert inmiddels een beleid dat de PVV zal aanspreken. De gammele bootjes vol berooide sloebers die hun leven op het spel zetten om van de kust van Libië over te steken naar het Italiaanse eiland Lampedusa, worden door de marine teruggestuurd, liefst nog voordat ze de Italiaanse territoriale wateren hebben bereikt. Dit is een schending van internationale verdragen en mensenrechten, omdat de vluchtelingen niet eens in de gelegenheid worden gesteld om asiel aan te vragen en omdat iedereen weet dat ze in Libië worden gemarteld, verkracht en gebruikt als slaven. Maar de fascistische minister van Binnenlandse Zaken Maroni spreekt van een ‘historische ommekeer.’

'Dit zijn geen "economische gelukszoekers", zoals Wilders en Verdonk ons willen doen geloven, maar hopelozen, die hun leven op het spel zetten om de ellende te ontvluchten.'

Ilja Leonard Pfeijffer

We leven ten tijde van een grote Volksverhuizing. Het doet er niet toe of we dat wenselijk vinden of bedreigend, het is een gegeven. Zoals we ooit zelf als Batavieren de Rijn zijn afgezakt, zo zijn er nu miljoenen Afrikanen die er alles voor over hebben om Europa binnen te komen. Begrijpelijk. Ze wonen in landen die worden verscheurd door geweld in omstandigheden van onbeschrijfelijke armoede. Ze zien geen enkele toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Sterker nog, ze zijn hun leven niet zeker. En aan de overkant van het water gloort de belofte van vrijheid en welvaart.

Dit zijn geen ‘economische gelukszoekers,’ zoals Wilders en Verdonk ons willen doen geloven, maar hopelozen, die hun leven op het spel zetten om de ellende te ontvluchten en een toekomst op te bouwen in het noorden. Ze zien geen enkele andere mogelijkheid. Repressie helpt niet om deze stroom te stoppen. Niets helpt zolang de situatie in hun eigen landen niet verbetert. Als we geen immigranten willen, moeten we investeren in Afrika. De ontwikkelingshulp moet drastisch worden verhoogd. Maar de VVD wil het budget drastisch verlagen. En de PVV wil de ontwikkelingshulp helemaal afschaffen, omdat het een ‘linkse hobby’ zou zijn.

Bron: NRC Next, 15-05-2009