Argos

Wat drijft Alex Brenninkmeijer?

Argos

Wat drijft Alex Brenninkmeijer?

Reacties op deal tussen neuroloog Ernst Jansen Steur en IGZ om tuchtzaak te voorkomen
Vanwege ernstige medische fouten en een medicijnverslaving heeft de neuroloog in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich laten uitschrijven uit het BIG-register voor artsen. De neuroloog mag niet meer in Nederland werken en wordt niet vervolgd. Onduidelijk is hoeveel afspraken de inspectie precies heeft gemaakt met artsen die disfunctioneerden.
Verslag.
INTERVIEWS met:
- hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate van de Universiteit van Amsterdam, die in 2009 onderzoek heeft gedaan naar IGZ-afspraken met disfunctionerende artsen. Hij is voorstander van de formele procedure via een tuchtzaak;
- CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die VVD-minister Edith Schippers van Volksgezondheid gaat vragen naar het exacte aantal afspraken dat met disfunctionerende artsen is gemaakt. Hij pleit voor tuchtrechtelijke aanpak (telefonisch).

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer over zijn werk
STUDIOGESPREK met Alex Brenninkmeijer, die sinds 2005 de functie bekleedt en in 2011 is benoemd voor een tweede termijn van zes jaar, over:
- de kwestie rond neuroloog Ernst Jansen Steur;
- zijn drijfveren: idealisme en belangstelling in mensen zijn van belang voor de functie;
- de morele crisis: een belangrijke vraag in de samenleving is hoe we met elkaar omgaan. Het overgrote deel van de bevolking wil nette behoorlijke omgangsvormen, zowel op straat als op internet. Dus geen scheldpartijen of haatmails via internet zoals PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman is overkomen;
- de organisatie: jaarlijks brengt de ombudsman 300 rapporten uit met aanbevelingen waarvan 95 procent wordt uitgevoerd. Tien grote zaken worden structureel onderzocht om breder invloed uit te kunnen oefenen. De organisatie heeft 170 medewerkers;
- de toename van het aantal klachten: bij het oplossen van klachten heeft hij te maken met ministeries die niet makkelijk te benaderen zijn. Brenninkmeijer vindt dat politici te star zijn, zij kunnen alleen maar denken in formele (juridische) kaders en dat maakt het oplossen van klachten niet altijd makkelijk;
- de kritiek uit de VVD-Kamerfractie dat hij zich bemoeit met zaken waar hij niet over gaat, zoals de aanpak van de Q-koorts: Brenninkmeijer vindt dat hij zich mag uitlaten over een falende overheid. Hij pleit voor meer onafhankelijk onderzoek door de Kamer zelf, die lijkt nu te afhankelijk van ministers;
- de kritiek van PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen op Brenninkmeijer die het boerkaverbod van het kabinet-Rutte I symboolpolitiek noemde;
- vreemdelingenbeleid: als voorbeeld wordt de zaak rond de uitgewezen en vermoorde Serviër Zivko Kosanovic genoemd. Volgens VVD-staatssecretaris Fred Teeven heeft de IND in deze zaak geen fouten gemaakt volgens het asielbeleid van het kabinet-Rutte II. Brenninkmeijer vindt het beleid van het kabinet inhumaan. Politici richten zich te vaak op de grenzen van de wet en gaan voorbij aan moreel verantwoord gedrag. Een verschraling van de democratie door de hang naar het uitvoeren van regels;
- de stand van zaken in Nederland: na zes kabinetten in tien jaar tijd is de burger het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt. De burger moet meer betrokken worden en de overheid moet minder krampachtig te werk gaan;
- de invoering van een Informatiecommissaris.

Presentatie: Max van Weezel.