Argos

Thuiswerkers

Argos

Thuiswerkers

Werk, werk en nog eens werk. Dat is een van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe kabinet. Flexibiliteit en minder regelgeving zijn daarbij de sleutelbegrippen. Maar wat voor banen levert dat op? In Argos een onderzoek naar zo'n wild west-sector op de Nederlandse arbeidsmarkt, zonder regels en controle: het thuiswerk. Dit najaar komen de 200 duizend thuiswerkers in Nederland onder de Arbeidsomstandighedenwet te vallen. Schieten ze daar iets mee op?

------------
Draaiboek Thuiswerkers

Kopfragmenten:
A1 Lida Schipper, thuiswerkster
In: ( dekor:naaimachine) en dan komt hier nog
0.24 uit: en dan is het slofje af. (0.15+) 0.09

B1 Janneke Bos, steunpunt
in: d'r is 10 jaar gediscussieerd over de rechtspositie
uit: dat is ook een keus. 0.17

tekst 1.
Uren achter de naaimachine babysloffen naaien, buttons in elkaar zetten, snoepgoed inpakken, garnalen pellen, doosjes vouwen, reclamefolders in enveloppen stoppen. Niet in een fabriek, atelier of kantoor maar thuis, in de woonkamer. Zo'n 200.000 thuiswerkers, bijna allemaal vrouwen, zijn hier dagelijks mee bezig.
Thuiswerk, een wildwest sector op de arbeidsmark: zonder regels, zonder controle en zonder rechtsbescherming. En vooral slecht betaald.
Dit najaar moet daar verandering in komen. Dan komen er wettelijke regels die de thuiswerkers beter moeten beschermen. Maar of dit hun positie werkelijk zal verbeteren? De werkgevers lachen om al deze mooie intenties.

B2 Henk Brusse, werkgever,
in: ziet u het al gebeuren
uit: geschift ben hoor 0.17

MUZIEKBRUG (THEMA INZETTEN)

A3, Toos Jong
in: dit is dan eau de toilet
uit: op de grote container. 1.00

tekst 2.
In een rijtjeshuis in het West-Friese Bovenkarspel zit Toos Jong, 53 jaar, aan de eettafel. De tafel waaraan ze 32 jaar lang thuiswerk deed. Op het buffet staan de trouwfoto's van haar drie zoons. Boven de bank hangt een grote foto van haar vorig jaar aan kanker overleden herdershond.
Toos Jong verrichtte in die 32 jaar thuiswerk voor verschillende werkgevers.

B3 Toos Jong
in: nou, en dan kreeg ook van Renault
uit: dat zal zeker wel. 2.39

MUZIEKBRUG. NIEUW THEMA INZETTEN (naaimachine, van A1 op tekstband)

A4, Lida Schipper, naaister.. LET OP!!!! HIER MOET NOG EEN NAAIMACHINE VOOR GEMONTEERD WORDEN!!!!
in: ik had er 150
uit: waar ik alles op en in kan doen. ---(machine 1.01)- 0.42

tekst 3.
Lida Schipper, werkt ruim 15 jaar als thuisnaaister. Schipper is één van de weinige thuiswerkers die zelf haar werk uitzoekt en haar eigen prijs bepaalt. Ze vraagt 30 cent per minuut. Een babyjasje, bijvoorbeeld, naait ze in 13 minuten, ze verdient dus 3 gulden en 90 cent per jasje.
Toch kan ook zij niet goed rondkomen. Haar huis in het West Friese dorpje Hauwert, moet ze binnenkort verkopen.
Toch zou ze nooit meer willen werken zoals vroeger, toen voelde ze zich helemaal vogelvrij.

C.1 Lida Schipper
in: Nou je krijgt werk
(leeftijd 49, te oud voor atelier)
uit: is voor Amsterdam, ja 4.49

tekst 4.
Hengelo, midden in het centrum, boven een grote schoenenwinkel is het kantoor van het Steunpunt Thuiswerk Twente gehuisvest. De plek waar thuiswerkers met al hun vragen terecht kunnen. Sommige vrouwen komen snel even langs tijdens het boodschappen doen.
Veel vragen gaan over de verdiensten, want daar draait het toch allemaal om. Werkgevers houden angstvallig in de gaten dat hun thuiswerkers niet meer dan 2/5 van het minimumloon verdienen, zo'n 870 gulden. Komen de thuiswerksters boven dat bedrag, dan moeten werkgevers premies afdragen, WW, WAO en ziektewet. En dat willen ze voorkomen.
Beleidsmedewerker van het Steunpunt Thuiswerk, Janneke Bos, strijdt al jaren voor een betere positie van de 200 duizend thuiswerkers.

A5, Janneke Bos, Steunpunt
in: De mensen hebben geen arbeidsovereenkomst
uit: dan kom je aan het min. uurloon 4.05

(PAUZE) MUZIEK NIEUW THEMA JOLIG. muziek 1 min onder volgende blokje laten doorlopen.

B5, Henk Brusse van Button Boss
in: -----12----telefoon gaat over
uit: tien gulden netto 2.08

tekst 5.
Tien gulden netto zegt de directeur van Button Bos, Henk Brusse. Maar volgens het Steunpunt is dat niet waar. De medewerkers van het Steunpunt weten dat de meeste thuiswerksters die voor Button Boss werken, niet meer dan 5 gulden per uur verdienen.
Overigens, als we het Steunpunt noemen in het telefoongesprek, dan blijkt dit als een rode lap op een stier te werken.

A6, Henk Brusse van Button Boss
in: Deze dames hebben in de kranten
uit: wat dat betreft doen ze goed werk. 0.54

MUZIEK SPOTTENDE BOMBARIE.

B6, Janneke Bos, steunpunt
in: Wij als steunpunt moeten steeds duidelijk maken
uit: niet voor in aanmerking komen. 1.35


tekst 6.
Thuiswerk, de jungle van de Nederlandse arbeidsmarkt. Niets is geregeld. Na jarenlang discussie over deze misstand moet daar nu verandering in komen. Dit najaar wordt het Thuiswerkbesluit van kracht. Dan komen de 200.000 thuiswerkers onder de bescherming van de Arbeidsomstandighedenwet.
Arthie Schimmel, kamerlid voor D'66, sinds kort regeringspartij, maakt zich al jaren druk om de positie van thuiswerkers. In 1991 diende ze een motie in waarbij ze aandrong op verbetering van de rechtspositie van deze groep.

C.2 Schimmel
in: Het is een vorm van flexibele arbeid
sociaal bedenkelijke vormen
uit: meer dan normaal 3.49


tekst 7.
Na 32 jaar thuiswerk, houdt Toos Jong (al genoemd) het even voor gezien. De laatste jaren heeft ze vooral spoedklussen moeten doen en daar heeft ze geen zin meer in. Bovendien heeft ze hartklachten en moet ze het rustiger aandoen van haar dokter.
Ze praat nog veel over vroeger, toen het hele gezin meehielp, haar drie zonen en haar man Niek.

A7, Toos Jong, thuiswerkster
in: De een deed de doppies erop
uit: dan miste je dat weer. 4.35

tekst 8.
Dit najaar worden werkgevers verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van hun thuiswerksters en vanaf dat moment moeten ze om die reden al hun thuiswerksters registreren. De arbeidsinspectie krijgt daarmee een overzicht wie er thuiswerk doet. De dienst kan dan gaan controleren of de thuiswerksters niet met gevaarlijke stoffen werken, of ze op een deugdelijke stoel zitten, of de werkplek wel voldoende wordt gelucht. Het Ministerie van Sociale Zaken verwacht veel van deze wet. Hoofd van de afdeling arbeidsinhoud en ergonomie van dat ministerie, de heer Middelplaats.

B7, Middelplaats, Sociale Zaken (PAS OP: ZIT NOG EEN KNIP IN)
INKORTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0.00 in: ik denk dat het werkelijk
0.12 uit: geen twijfel over zijn.
0.24 in: maar er zijn
4.38 uit: over moet worden gegaan. 4.21

tekst 9
Werkgever Henk Brusse vindt het typisch ambtenarenpraat.

A8, Henk Brusse over Arbowet
in: het is echt om te gillen
uit: andere kant van het beeld 1.42

tekst 10.
Werkgever Henk Brusse wil dus niets van controle door de Arbeidsinspectie horen.
Hoe zal die controle door de Arbeidsinspectie in de praktijk verlopen? En vooral: hoe effectief zal die controle zijn. De arbeidsinspectie zelf wil ons daar niet over te woord staan. Nee, u bent nog te vroeg, u loopt te veel op de ontwikkelingen vooruit, probeert u het over een paar maanden nog eens.
Mevrouw Schimmel, D'66-kamerlid, heeft wel vertrouwen in de arbeidsinspectie. De wet biedt immers voldoende houvast.

C.3 Schimmel
in:XX Ze hebben tegenwoordig plannen
uit: merkt 1.42

tekst 11.
Niet alleen werkgevers zijn tegen het Thuiswerkbesluit. Ook het Steunpunt Thuiswerk Twente ziet bezwaren. Het steunpunt vindt het goed dat het thuiswerk in de arbeidsomstandighedenwet wordt opgenomen. Eindelijk wordt thuiswerk als volwaardig werk beschouwd. Maar meer dan een eerste stap is het niet. Bovendien heeft de wet al negatieve gevolgen.

B8, Janneke Bos over Arbowet
in: Op dit moment
uit: de minister vindt van niet. 1.58

tekst 12.
Zal het nu onder de nieuwe minister anders worden? Het deze week aangetreden kabinet ziet het scheppen van nieuwe banen voor laaggeschoolden als haar belangrijkste doelstelling. Dat moet vooral gebeuren door meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt en minder regelgeving voor de werkgevers. Een ideaal klimaat, zo lijkt het, om thuiswerk nog verder te laten uitdijen. Bij andere vormen van ongeregelde arbeid valt die ontwikkeling al heel duidelijk waar te nemen, zo erkent D66-Kamerlid Schimmel.

C.4 Schimmel (PAS OP: MOET NOG IN GEKNIPT WORDEN)
in: Je ziet wel dat het aantal op- en afroepcontracten
1.14 uit: vr: uw partij achter staat op dit moment
1.40 in: vr: De regering, de nieuwe regering zegt ook
2.04 uit: is inderdaad waar
3.04 in: De keerzijde van die medaille
4.27 uit: moet dan in de thuiswerksector
4.37 in: Ik heb met een aantal thuiswerksters
uit: van thuiswerk (3.20)4.56

advertentie