Argos

Amal (Deel 2)

Argos

Amal (Deel 2)

Amal, de gesloten inrichting voor Marokkaanse jongens in Amsterdam, is vorige week voorlopig gesloten. Dat gebeurde nadat de politie drie begeleiders van Amal arresteerde op verdenking van mishandeling. Argos gaat in op de vraag waarom het misging bij dit project, dat een jaar geleden met zoveel tamtam werd geopend.
Fragmenten uit eerder door de VPRO uitgezonden vraaggesprekken met ex-medewerkers en een
ex-bewoner. Argos gaat in op de vraag waarom het misging bij dit project, dat een jaar geleden met zoveel tamtam werd geopend.
Zie ook Argos van 27 mei 1994 en 19 juni 1994.
Vraaggesprekken met Hans Blomsma van de Stichting Hulpverlening Marokkaanse jongeren, met Jan Beerenhout, adviseur allochtonenbeleid van de Amsterdamse politie en een een ex-leraar over wantoestanden op een school in Amsterdam-West en het daaraan verbonden opvangtehuis 'Darna'.
Volgens Beerenhout is er sprake van een Marokkaans "hulpverlenings-kartel".
Telefonische reactie op de affaire door Lex Tiel, directeur van het overkoepelend Sociaal Agogisch Centrum: "Shit en roddel".
Geïllustreerd met fragmenten uit reportages van de opening van 'Amal' en een bericht uit het NOS-journaal over het onderwerp.

------
Uitgebreide beschrijving:
00:00:26 Aankondiging door omroeper.
Inleidend fragment.
00:03:10 Fragment uit het NOS-journaal over het onderwerp. Inleiding door presentator.
00:05:00 Jan Beerenhout, adviseur allochtonen bij de Amsterdamse politie, zegt niet verbaasd te zijn dat het met 'Amal' misging. Hij kreeg er "de kriebels" van en spreekt van een Marokkaans "hulpverlenings-kartel".
00:07:34 Presentator over de voorgeschiedenis.
Fragmenten uit reportages van de opening van de jeugdinrichting.
00:10:44 Fragment waarin drie ontslagen hulpverleners van 'Amal' vertellen over de mishandeling van pupillen door de teamleider, Ouariachi.
00:16:39 Hans Blomsma van de Stiching Hulpverlening Marokkaanse jongeren bevestigt de wantoestanden in 'Amal' en spreekt over intimidatie van de ouders.
00:18:55 Fragment uit een telefoongesprek met directeur Tiel van het Sociaal Agogisch Centrum, die spreekt over "shit en roddel".
00:20:01 Vraaggesprek uit juni 1994 met een Marokkaanse jongere, die in 'Amal' heeft gezeten. Hij vertelt hoe hij en andere jongens werden geslagen en mishandeld. "Het is allemaal fout wat daar gebeurt". Volgens hem werden de beste groepsleiders ontslagen.
00:25:56 Verkeersinformatie.
00:27:18 De ex-kok vertelt wat hy in 'Amal' zag gebeuren. Twee medewerkers spreken over verspilling van geld. Pres. over een Marokkaanse school in Amsterdam-West, waar ook de coordinator van de opvangtehuizen 'Darna' en 'Darne' aan verbonden is.
00:33:18 Een ex-medewerker van 'Amal' spreekt over een "belangencircuit".
Hans Blomsma vertelt dat hij werd bedreigd toen hij een jongen op een andere school wilde laten inschrijven.
00:35:45 Een leraar aan de Marokkaanse school zegt dat er in 'Darna' softdrugs werden gebruikt. Hij zegt dat de groepsleiders niet waren opgeleid. Er is volgens hem te weinig bekend over wat er binnen het opvangcircuit gebeurt en houden de ouders hun mond.
00:41:37 Voorgelezen reactie door een ex-medewerker van 'Darna', die anoniem wilde blijven. Volgens hem werden de jongens slecht begeleid en werd er "gezopen".
00:44:57 Tiel zegt telefonisch niet te willen reageren.
00:45:46 Jan Beerenhout zegt dat de hulpverleners "geen enkel zicht hebben" op wat er in de samenleving gebeurt en dat hulp aan Marokkanen door Marokkanen niet heeft gewerkt. Hij hoopt dat
nu de subsidies worden gestopt.
00:48:40 Muziek en afkondiging door presentator.
00:52:09 Einde.