Argos

De opsluiting van illegalen

Argos

De opsluiting van illegalen

Illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen worden steeds vaker opgesloten. De Tweede Kamer stemde vorige week in met het voorstel van staatssecretaris Schmitz om extra cellen voor illegalen te bouwen in Ter Apel. En dat terwijl er al diverse gevangenissen voor vreemdelingen zijn. De praktijk leert dat de helft van de illegalen die daar zijn opgesloten na verloop van tijd toch weer op straat wordt gezet. Justitie kan deze groep niet uitzetten. Wat is de zin van al die cellen voor vreemdelingen als je zoveel mensen toch weer moet laten gaan? In Argos vandaag het verhaal van twee illegalen die al enkele maanden in de Willem II-gevangenis in Tilburg vast zitten.

----------
Inleidende teksten:

tekst 1
Marjon Moulen krijgt een verontrustend telefoontje van haar vriend James Holder. James is zo ten einde raad dat hij geprobeerd heeft zelfmoord te plegen. James Holder is een van de driehonderd illegalen die vast zit in de Willem II-gevangenis in Tilburg. Een Huis van Bewaring waar illegale vreemdelingen gedetineerd zijn met als doel om Nederland te worden uitgezet.
Illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen worden steeds vaker opgepakt en vervolgens opgesloten; Ook al hebben ze niets crimineels gedaan. Het gevolg van het strengere vreemdelingenbeleid in Nederland. De Tweede Kamer stemde vorige week in met het voorstel van staatssecretaris Schmitz om een nieuw huis van bewaring voor illegalen te bouwen in Ter Apel. Extra cellen dus, naast de cellen die er al zijn in onder meer Nieuwersluis, Leeuwarden en Tilburg.
Argos gaat vandaag over deze vreemdelingenbewaring. Welke illegalen verdwijnen er achter de tralies van deze huizen van bewaring. En hoelang zitten ze er. Is die opsluiting wel zinvol, want lukt het justitie wel om deze illegalen ook daadwerkelijk Nederland uit te zetten. In deze uitzending de verhalen van twee illegalen die al maanden in de Willem 2 Gevangenis in Tilburg verblijven.

tekst
Helma Hurkens van de stichting Vuurdoop, een religieuze groep die strijdt tegen de opsluiting van illegalen in de Willem II gevangenis in Tilburg. Een van de vreemdelingen die daar zit opgesloten is de 28-jarige James Holder. Op 2 mei probeert hij een eind aan zijn leven te maken, maar het mislukt. Zijn vriendin Marion Moulen krijgt een paar dagen later een verontrustend telefoontje van hem. Een kort telefoongesprek waar ze niet veel van begrijpt. Ze wil meer weten. Ze belt naar de Willem II gevangenis en na lang proberen krijgt ze de adjunct-directeur aan de telefoon.

tekst
Omdat we James Holder in de Willem II gevangenis niet mogen bezoeken en wij hem niet telefonisch kunnen bereiken, belt James Holder ons op.
Hij staat, vlak naast de recreatiekamer, in een lawaaierige gang. Er is een bewaker die hem in de gaten houdt en er lopen mensen voorbij. Vandaar dat hij moeilijk verstaanbaar is.

tekst (vertaling)
James Holder snapt niet waarom hij al zo lang opgesloten zit. En vraagt zich af hoe lang zijn detentie nog zal duren. Hij heeft het de marechaussee die hem oppakte gevraagd. 'Waarom? Heb ik een misdaad begaan? Heb ik iets gestolen? Heb ik iemand vermoord?' Ze hebben me opgepakt omdat ik illegaal leef in Nederland. Dat is het enige. Ik heb geen strafblad, ben nooit met de politie in aanraking geweest. Ze behandelen me slecht, niet als een mens.

James Holder, student medische wetenschapen uit Liberia. Ruim twee jaar leeft hij onopvallend als illegaal in Nederland. Hij houdt zichzelf in leven door zwart te werken. Hij bezorgde kranten, bouwde markten op en maakte bij mensen schoon. Juni 1993 leert hij Marjon Moulen kennen. Samen hebben ze nu een dochterje, Sisa. Vorige week werd ze een jaar, maar James kon niet bij het verjaardagsfeestje zijn.
Op 4 mei belt James Holder zijn vriendin op en vertelt over zijn zelfmoordpoging.

Live tekst (Elles)

U luistert naar Radio 1, VPRO-Vrijdag, het programma Argos. In Argos vanmorgen de praktijk van het vreemdelingenbeleid. Illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen worden steeds vaker opgepakt en opgesloten in speciale huizen van bewaring. Ook al hebben ze niks crimineels gedaan. In deze gevangenissen wachten ze totdat ze het land worden uitgezet. De Tweede Kamer ging vorige week akkoord met de bouw van een extra gevangenis voor vreemdelingen in Ter Apel.
Wie zijn die vreemdelingen die in deze gevangenissen verdwijnen. En worden ze Nederland uiteindelijk wel uitgezet. In Argos een reportage over illegalen die opgesloten zitten in De Willem II-gevangenis in Tilburg.

tekst
We mogen niet met de vreemdelingen uit de Willem II kazerne praten, zegt de directeur van de Willem II kazerne, de heer Fullings. Hij vertelt wel dat justitie er niet in slaagt alle opgesloten illegalen uit te zetten. Maar liefst 50 procent van de gevangen illegalen wordt uiteindelijk weer de straat op gestuurd. En was dat de bedoeling van het illegalenbeleid?
Thomas Spijkerboer, docent migratierecht aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.

tekst
De directeur leidt ons verder rond op de Willem II-kazerne. Hij toont de sportzaal, werkruimtes, en tenslotte neemt hij de verslaggeefster mee naar de verblijfsruimtes van de gedetineerden.

tekst
Als we de directeur van de Willem II gevangenis de zaak James Holder voorleggen, weigert hij commentaar. Hij wil niets zeggen over gevangenen in zijn gevangenis.
Alabi Olassije zit ook gevangen in De Willem II gevangenis. Zijn vriendin Marianne Reijngoud toont foto's van hem.

Tekst
Aldus advocaat De Haas. Hij ziet de toekomst van zijn cliënt Alabi Olasije somber in. En dat geldt ook voor zijn vriendin Marjanne Reijngoud. Zij schaamt zich zo voor de situatie van haar vriend dat ze het zelfs niet aan haar familie durft te vertellen.

tekst
Alabi Olasije. Een illegaal die drie en een half jaar heeft gewerkt en gewoond in Nederland. Van het ene op het andere moment is hij opgesloten. En dat overkomt duizenden illegalen. Dat is het gevolg van het strengere vreemdelingenbeleid in Nederland. Tomas Spijkerboer, docent migratierecht aan de Universiteit van Nijmegen heeft kritiek op het vreemdelingenbeleid.

tekst
En nu zelfs in de isoleercel na drie pogingen te hebben ondernomen om een eind aan zijn leven te maken. Marion Moulen, James vriendin, maakt zich begin mei ernstige zorgen na een kort verontrustend telefoontje van James. Met behulp van het autonomencentrum krijgt ze naar lang proberen de adjunct-directeur aan de telefoon.