Argos

Het regime binnen de Tijdelijk Extra Beveiligde Inrichting (TEBI) in Vught

Argos

Het regime binnen de Tijdelijk Extra Beveiligde Inrichting (TEBI) in Vught

Advocaten, geestelijke verzorgers en vertrouwensartsen maken zich grote zorgen over het mensonterende regime binnen de Tijdelijk Extra Beveiligde Inrichting (TEBI) in Vught. Ook de Raad van Europa heeft Nederland onlangs na inspectie gewaarschuwd dat het met dit soort gevangenisregimes op de verkeerde weg is.
De TEBI was in 1993 het antwoord van justitie op een golf ontsnappingen uit gevangenissen. Een tijdelijke oplossing die inmiddels niet zo tijdelijk meer is omdat de geplande superveilige nieuwbouwgevangenis er nog lang niet is. Tot die tijd zijn vluchtgevaarlijke gedetineerden onderworpen aan een extreem doorgevoerd veiligheidsbeleid.
Argos op bezoek in de TEBI in Vught. Ontsnappen is onmogelijk maar de prijs die gedetineerden en personeel betalen is hoog.

-------
De uitzending begint met nieuws over het faillissement van Fokker, met een verslag van NOS verslaggever Bert van Sloten vanuit Den Haag van de persconferentie van Minister Wijers van Economische Zaken.
Argos begint na ca. 15 minuten.

-------------
Inleidende teksten:

Tekst 1
Door een stalen deur, door sluizen en na langdurige controles bereikt verslaggever Rudie van Meurs het hart van de gevangenis Nieuw Vosseveld in Vught. Daar is in een oud kampgebouw de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland gevestigd. Unit EEN, beter bekend als de Tebi, de Tijdelijk Extra Beveiligde Inrichting - een oord voor mensen met wie de maatschappij geen raad meer weet.

Advocaten, vertrouwensartsen en geestelijke verzorgers maken zich in toenemende mate zorgen. Zorgen over het steeds strengere gevangenisregime de Tebi in Nieuw Vosseveld. En nu komen ook de gevangenen zelf in opstand. Enkele weken geleden ging gevangene K., ooit betrokken bij de gijzeling van een luchtmacht kolonel, in hongerstaking tegen zijn behandeling in de Tebi. Hij wilde overplaatsing naar een andere gevangenis en spande een kort geding aan.
Binnenkort zullen vijf andere gevangenen in een nieuw kort geding eveneens overplaatsing eisen.

Wat voor uitwerking heeft het regime in de Tebi op bewakers en gevangenen. Kan een samenleving, zonder z'n humanitaire waarden te verliezen, het kwaad isoleren in een bunker. Hoe ver kan en mag de maatschappij gaan in het beschermen van zichzelf tegen mensen die geen lieverdjes zijn. Daarover gaat Argos vanmorgen....

Tekst 2
NCRV radio in een uitzending op 2 augustus 1992. Een uitbraak in Zwaag van twee gedetineerden uit een huis van bewaring. Het begin van een reeks van ontsnappingen en gijzelingen in Nederlandse gevangenissen. Justitie zocht naar een oplossing. Er werd besloten twee nieuwe superveilige gevangenissen te bouwen, een in Lelystad en een in Vught. Gevangenissen waaruit door de speciale architectuur ontsnappen niet meer mogelijk is. In afwachting van de bouw werden in Vught tijdelijk 33 cellen bestemd voor vluchtgevaarlijke gedetineerden. De Tijdelijk Extra Beveiligde Inrichting, de TEBI.
Directeur Koehorst van de gevangenis Nieuw Vosseveld in Vught, waaronder ook de Tebi valt.

Tekst 3
Directeur Koehorst van de Tijdelijk Extra beveiligde Inrichting in Vught. In de praktijk lukt het ons heel behoorlijk om ook de TEBI een humane gevangenis te laten zijn.
Humaan. Daar is niet iedereen het mee eens. Vooral de gedetineerden in de Tebi niet. Zij klagen regelmatig.
De Maastrichtse advocaten Judith Serraren en Taru Spronken behandelen de klachten van de TEBI-gedetineerden. En ook zij hebben een heel ander beeld van hoe het daar toegaat. Zij zien hun cliënten alleen maar achter glas. Judith Serraren:

Tekst4
De Maastrichtse advocaat Serraren. De directeur van de TEBI, Dhr. Koehorst, ontkent dat de gevangenen zo vaak worden gefouilleerd in de TEBI.

Fragment brief gedetineerde - over fouilleren

Tekst 5
Een fragment uit een brief van een gedetineerden in de Tebi die Argos deze week in handen kreeg. Een brief vol frustraties over de behandelwijze in Vught. De gevangene schrijft dat hij en zijn medegevangenen als gevolg van de behandeling een steeds grotere haat ontwikkelt tegen de maatschappij.

Tekst 6
Verslaggever Rudie van Meurs mag bij hoge uitzondering de zwaar bewaakte afdeling binnengaan. Hij ontmoet daar de afdelingshoofd Joop Jansen en bewaarder Ton Spijkers.

Tekst 7:
De ervaringen van beide Tebi-bewaarders wijken af van een serie klachten die bij de vakbonden bekend zijn. De verhouding tussen personeel en dienstleiding zou uiterst gespannen zijn, vernemen wij in vakbondskringen.
Na enige doorvragen wil Ton Spijkers dan ook wel toegeven dat in de praktijk het werk van een bewaarder specifieke moeilijkheden heeft.

Tekst 8
De bewaarders Ton Spijkers en Jaap Jansen over hun werk in de sterng bewaakte gevangenisvleugel. De Maastrichtse advocaten Spronken en Serraren komen ook regelmatig in de TEBI. Op bezoek bij verschillende cliënten Zodoende kennen ze de gevangenis van binnenuit. Taru Spronken:

Overige teksten zijn incompleet:
Informatie die in de tekst moet: TEBI heeft 33 plaatsen, op dit moment 24 bezet.
In de zomer van vorig jaar schreven de geestelijke verzorgers in de gevangenissen een rapport over de Tebi in Vught. Ze constateren dat in het gevangenisregiem van de Tebi grenzen geruisloos verschuiven. Er is, schrijven ze, sprake van een steeds grotere bedreiging. De behandeling neigt naar wat ze noemen 'wreedheid' en 'onmenselijkheid'
Een van de auteurs is Hans Abma, hij somt op waarom hij en zijn collega's zich zorgen maken

Tekst
Directeur Koehorst wil die discussie inderdaad aangaan. Dat betekent niet dat hij het met de kritiek van de geestelijk verzorgers eens is.

Tekst
Advokate Taru Spronken erkent dat de gedetineerden in de TEBI geen lieverdjes zijn. Sommigen hebben bij ontsnappingen in het verleden geweld gebruikt en bewaarders gegijzeld. Maar, zegt ze, daar heeft het steeds grimmigere gevangenisregiem in de extra beveiligde inrichtingen ook aan bijgedragen.

tekst
33 plaatsen, 24 gevangenen, meer dan 80 bewaarders.
sommigen zitten een straf uit tot 2005 en 2008 en moeten daarna vaak nog een straf in het buitenland uitzitten.

Een straatweg door de bossen. Links ligt de IJzeren Man, het bekendste ven in Brabant. Voorbij een honderden meters lang kazerneterrein met saaie, deprimerende gebouwen. Uit een zijweg nadert een colonne ambulances in legerkleuren. Aan het eind van de weg een woud van hoge lichtmasten, betonnen palen met prikkeldraad, tankwallen en een hoge grijze muur.
Ooit bouwde hier een Belgische aannemer in opdracht van de Duitsers kamp Vught. Nu heet het Nieuw Vosseveld, een gevangenis met ruim zeshonderd gevangenen. Kort gestraften, langgestraften, junks. Een terrein van dertig hectare, omgeven door een carré vormige muur.