Andere Tijden: De slag bij Vlakke Hoek

VPRO/NPS, 15 januari 2002

Andere Tijden: De slag bij Vlakke Hoek

VPRO/NPS, 15 januari 2002

Reportage over de zeeslag bij Vlakke Hoek ten tijde van het
conflict met Indonesië om de kolonie Nieuw-Guinea in 1962.
Bij deze confrontatie bracht de HMS Evertsen een Indonesisch
oorlogsschip tot zinken. Aan de orde komen de koloniale
strijd om Nieuw-Guinea en de achtergronden ervan, de
Nederlandse hulp bij de verzelfstandiging van de Papoea's en
Nieuw-Guinea, de uitzending van de marine naar Nieuw-Guinea,
het fregat HMS Evertsen, het conflict met Indonesië, de
bezetting van Indonesië van West-Irian, de reconstructie van
de zeeslag bij Vlakke Hoek, de vooruitzicht op een volgende
Indonesische invasie en de politieke druk op Nederland om
Nieuw-Guinea op te geven.
INTERVIEWS hierover met:
- L. Schipper (Centrale Veiligheidsdienst);
- C. van Westenbrugge, hoofd Marine inlichtingsdienst;
- L. van der Feltz, verbindingsofficier HMS Evertsen;
- J. van der Loo, matroos HMS Evertsen;
- Sudomo, commandant Indonesische marine.
ARCHIEFMATERIAAL: (zw/w) uitleg over Nieuw-Guinea;
ontwikkelingshulp aan Papoea's in Nieuw-Guinea; div.
Papoea's; amateuropnamen van vertrek van HMS Evertsen; div.
amateuropnamen HMS Evertsen; mariniers in Nieuw-Guinea;
(zw/w) acties van marine; aanhoudingen op Nieuw-Guinea;
radiorede president Soekarno (19 december 1961) over Nieuw
Guinea; (zw/w) Indonesische oefeningen; (zw/w) bekendmaking
Indonesische landing op West-Irian; amateuropnamen
drenkelingen van Indonesische motortorpedoboot; (zw/w)
Indonesische legertop; (zw/w) rede van John F. Kennedy over
conflict om Nieuw-Guinea; (zw/w) div. Papoea's; (zw/w)
Nederlandse militairen in Nieuw-Guinea; (zw/w) zinkende
Flying Enterprise.