Argos

'Ontspoorde Opsporing'

Argos

'Ontspoorde Opsporing'

De regering- Balkenende heeft in de Troonrede opnieuw duidelijk gemaakt de bestrijding van de misdaad, vooral als het om terroristen gaat, belangrijker te vinden dan de privacy van de burger. De opsporingsdiensten krijgen meer en verdergaande bevoegdheden. Het College Bescherming Persoonsgegevens kwam deze week met harde kritiek op deze plannen. Is die kritiek terecht? Wie niets heeft misdaan, heeft toch ook niets te vrezen van Justitie en politie.

Argos onderzoekt een van de meest vergaande aantastingen van de privacy, namelijk een inval van de politie in je eigen huis. Een verhaal over anonieme tips, vage vermoedens en de controlerende rol van de rechter-commissaris.

In Argos: onterecht verdacht.
---

Slovenië tegen Kroatië in EU

Als het aan de Sloveense minister van Buitenlandse Zaken ligt, hoeft buurland Kroatië niet meer te rekenen op Sloveense steun voor toetreding tot de Europese Unie. Na een incident bij de Sloveens-Kroatische grens waarbij de fractieleider van de Sloveense boerenpartij in elkaar werd geslagen door een Kroatische grenswacht is het hek van de dam. De Sloveense ambassadeur is uit Kroatië teruggeroepen en bij Javier Solana is klacht ingediend bij de Europese Unie.
Aan de telefoon Alexander Vink Nederlands productmanager bij een Sloveens bedrijf.
---

advertentie