Argos

verplichte spijbelaars (leerplichtige thuiszitters)

Argos

verplichte spijbelaars (leerplichtige thuiszitters)

11.00 - 12.00: ARGOS, HET ONDERZOEK


Volgens het jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs waren er in 2002 213 leerplichtige kinderen die op geen enkele school welkom waren. Volgens eigen onderzoek van Argos zijn dat er veel meer, minstens 650, maar wellicht meer dan duizend. Kinderen tussen de vier en zestien jaar die, ondanks de leerplicht, weken, maanden en soms jaren thuiszitten. Wanhopige ouders die meemaken dat hun kind zelfs van een speciale school naar huis gestuurd wordt en geen andere school bereid vinden hun kind op te nemen. Directeuren van scholen hebben een meldingsplicht als ze een kind verwijderen. In een vermoedelijk groot aantal gevallen blijkt de directeur zo’n melding achterwege te laten.

Argos over ‘verplichte spijbelaars’ en hoe ‘Samen naar School’, blijkbaar niet voor iedereen is weggelegd.

**
Argos werd deze week gemaakt door Ellen van den Berg en Kees van den Bosch.

====

** Buiten Argos in dit uur:

'Netelenbos verzweeg strop Betuwelijn', zo luidt de opening van de Volkskrant van vandaag.
Volgens een interne rapportage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, heeft de toenmalige PvdA-minister een substantiële financiële tegenvaller achtergehouden voor de Tweede kamer. De Projectdirecteur Betuwelijn meldde al in 1998 een tekort op de begroting van het project, later bleek het te gaan om een bedrag van 300 miljoen Euro.
Deze melding kwam in een tijd dat er grote maatschappelijke onrust bestond over de aanleg van de Betuwelijn en er van veel kanten op werd aangedrongen het project te staken. Aan de telefoon hebben we Tineke Netelenbos, minister van Verkeer en Waterstaat van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002.

====