Argos

Amerikanen bestempelen NAVO als ‘irrelevant’ en Wachtende Wachtlijsten

Argos

Amerikanen bestempelen NAVO als ‘irrelevant’ en Wachtende Wachtlijsten

Persbericht 22 februari 2002

De Nederlandse defensiedeskundige prof. Rob de Wijk, als een van de weinige buitenstaanders op 18 januari aanwezig bij de NAVO-raad, ziet de bijeenkomst als teken dat het bondgenootschap zich in een zeer ernstige crisis bevindt. “Ik loop al twintig jaar mee in dit vak en heb dit nog niet eerder meegemaakt”, zegt hij. Volgens De Wijk was afgesproken dat niets van de bijeenkomst naar buiten zou worden gebracht, maar tot zijn verbijstering viel er gisteren een door een Amerikaanse ‘Information Officer’ opgesteld ‘Conference Report’ bij hem in de bus. Hierdoor voelt ook De Wijk zich nu vrij om openlijk over de bijeenkomst in Brussel te vertellen, waar “keiharde taal” werd gesproken. Die is volgens De Wijk ook als zodanig terug te vinden in het door de Amerikanen rondgestuurde verslag. “Er staat dat de boodschap van de Amerikanen aan de NAVO-ambassadeurs is: als de NAVO niet volstrekt zijn koers bijstelt en zich niet aanpast de nieuwe dreigingen na 11 september dan wordt de NAVO irrelevant en zal de NAVO de Amerikaanse steun verliezen.”

De Wijk, die naast de Nederlandse NAVO-ambassadeur Patijn de enige Nederlander was op de bijeenkomst op 18 januari, heeft de indruk dat de Amerikanen het verslag bewust naar buiten hebben gebracht, kennelijk met de bedoeling om duidelijk te maken hoe ernstig de crisis in het bondgenootschap is. Het verslag is volgens de Clingendael-deskundige en oud-topambtenaar van het Ministerie van Defensie in “ongebruikelijk ondiplomatieke taal” opgesteld. “Normaal gesproken probeer je als er dermate grote meningsverschillen zijn binnen een organisatie dat toch een beetje met de mantel der liefde te bedekken. Dat is nu gewoon niet meer gebeurd.” Uit het verslag blijkt “dat er een duidelijke consistente boodschap was van alle Amerikaanse sprekers: als de NAVO zich niet aanpast dan zal ze irrelevant worden.” De slotconclusie in het verslag is volgens De Wijk “dat er absoluut geen Europese visie was hoe je de NAVO relevant kunt houden”. De republikeinse senator Lugar, die, net als De Wijk, op de bijeenkomst een inleiding hield, zei nadrukkelijk dat hij zijn tekst had gecoördineerd met president Bush.

Tweede Kamerlid Jan Hoekema (D66) heeft minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken gevraagd of de Kamer inzage kan krijgen in het ‘non-paper’ dat Nederland - volgens informatie die Argos deze week uit buitenlandse diplomatieke bron kreeg – op 20 januari heeft verspreid onder de NAVO-ambassadeurs. “Het is een typisch Nederlandse poging, overigens zeer gewaardeerd”, zegt hij “om als vriend van Amerika en tevens als Europees land die brug te slaan naar de Verenigde Staten”. Hoekema vindt het “belangrijk om ook als parlement te weten wat minister Van Artsen doet” met het oog op de actuele crisis binnen de NAVO.

Telefoon redactie Argos: 035-6712360
item te beluisteren via luidsprekertje, scrollen naar ongeveer 40 minuten.

En:

“Extra miljoenen voor wachtlijsten niet gebruikt”. Een verbazingwekkend bericht, terwijl tegelijkertijd politici op verkiezingstournee de wachtlijsten in de gezondheidszorg avond aan avond opvoeren als dé grote bron van ergernis. Diezelfde politici slaan zichzelf op de borst omdat ze zoveel extra geld voor de gezondheidszorg hebben vrij gemaakt. Het niet-gebruikte geld vloeit nu weer terug in de staatskas, ondanks de hoge nood in de gezondheidszorg.

Argos onderzoekt de oorzaken. Was deze gang van zaken te voorzien? Waarom is die financiële injectie van begin af aan niet anders aangepakt? Of is er bewust aangestuurd op deze uitkomst?