Argos

de overheidscontrole op de veiligheid van medicijnen

Argos

de overheidscontrole op de veiligheid van medicijnen

PERSBERICHT ARGOS/ De Ochtenden, VPRO-radio 1
15 november 2002- 11.00- 12.00

“Omstreden anti-depressivum moet van de markt”
Deskundigen hekelen werkwijze College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en fabrikant Bristol Meyers Squibb bespraken gisterenmiddag, na jaren stilte, de ernstige bijwerkingen van het middel Nefazodon. Het anti depressivum is sinds 1994 op de markt onder de naam Dutonin. Wereldwijd is dit medicijn goed voor een omzet van 400 miljoen dollar. In de Verenigde Staten gaat het, vanwege de gezondheidsrisico's, sinds maart 2002 vergezeld van een zogenaamde Black Box Warning. In Zweden wordt het middel niet meer verkocht.

Sinds 1995 zijn er meldingen van zeer ernstige bijwerkingen, onder meer leverfalen, na gebruik van Nefazodon. Dit leidde er in 1999 toe dat de fabrikant door het CBG verplicht werd alle artsen in Nederland aan te schrijven. Ook wordt sindsdien in de bijsluiter summier melding gemaakt van mogelijke risico’s. Verder gebeurde er niets. Bij het CBG zijn in totaal 26 meldingen van ernstige bijwerkingen geregistreerd. Het gaat onder meer om patienten die na het gebruik van Nefazodon een levertransplantatie moesten ondergaan en enkele sterfgevallen. Uit literatuuronderzoek blijkt dat er aanzienlijk meer meldingen zijn geweest dan het aantal dat door het CBG geregistreerd is. In juni 2001 bijvoorbeeld, maakte de fabrikant op last van de Canadese autoriteiten bekend dat er 109 gevallen gemeld zijn van ernstige leverklachten na het gebruik van het middel.

Deskundigen uiten in het VPRO-radioprogramma Argos (De Ochtenden, Radio 1) scherpe kritiek op de laksheid van het CBG, temeer daar het hier een medicijn betreft waarvoor goede alternatieven bestaan. Willem Nolen, hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit Utrecht, zegt in Argos dat Nefazodon ook in Nederland van de markt moet worden gehaald: “We hebben zoveel anti-depressiva beschikbaar, dat, als je weet dat een middel duidelijk meer risico’s heeft dan twintig andere, er geen reden is het middel te handhaven.”