Argos

BSE en de falende controle op illegale diermeelstromen

Argos

BSE en de falende controle op illegale diermeelstromen

Dinsdag overleed de eerste Nederlandse patiënt aan de variant van de dodelijke ziekte Creutzfeld-Jakob, die veroorzaakt wordt door het eten van met BSE besmet rundvlees. Runderen krijgen BSE, de 'gekke-koeien-ziekte', door besmet diermeel dat in het veevoer is verwerkt. Dat diermeel kan dus dodelijk zijn voor dieren én mensen. Sinds de relatie met BSE duidelijk werd, is het verwerken van diermeel in veevoer daarom verboden. Alles is daarmee onder controle, was steeds de boodschap van de regering Toch concludeerde de Algemene Inspectiedienst in 2003 op grond van in- en exportcijfers dat BSE in Nederland terecht moet zijn gekomen door de invoer van besmet Brits diermeel. Illegale diermeelstromen dus, die de dienst overigens niet zelf heeft kunnen constateren.

Maar is er wel voldoende controle uitgeoefend? En wordt er voldoende prioriteit gegeven aan het achterhalen welke mengvoerfabrikanten de verboden hebben omzeild? Argos deed wat de AID niet deed en volgde het illegale diermeelspoor, terug naar de bron.
---