Argos

Reorganisatie Inspectie Gezondheidszorg leidt tot grote onrust

Argos

Reorganisatie Inspectie Gezondheidszorg leidt tot grote onrust

Reorganisatie Inspectie Gezondheidszorg leidt tot grote onrust
Crisismanager en nieuw benoemde hoofdinspecteur onder vuur
Ondernemingsraad bezorgd over onafhankelijkheid Inspectie

De reorganisatie bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die binnenkort wordt afgerond, heeft geen einde gemaakt aan de ‘baasjescultuur’ bij de Inspectie. En binnen de dienst bestaat grote onrust. Dat verklaren diverse inspecteurs vandaag in het radioprogramma Argos (Radio 1, De Ochtenden Vpro, vrijdag 16 december 2005, 11.00-12.00 uur). Die verklaringen worden ondersteund door een vertrouwelijk intern onderzoeksrapport, waaruit Argos citeert, en door interne vergaderverslagen, ondermeer van de Ondernemingsraad. Er wordt gewaarschuwd voor chaos en ook wordt de Secretaris-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid gehekeld. Die zou de Inspectie tot een ‘adviesorgaan van het departement’ willen maken.

Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg brak vorig jaar december de zoveelste crisis uit. Naast Inspecteur-Generaal Herre Kingma werd toen een crisismanager benoemd, Nico Oudendijk, plaatsvervangend Directeur-Generaal op het ministerie van Volksgezondheid. Die moest doen wat Kingma naliet: de cultuur van intimidatie en repressief management aanpakken. Een jaar later zijn die problemen nog steeds niet opgelost, zo blijkt uit gesprekken met diverse inspecteurs en uit interne stukken.

Vooral de promotie van Jan Vesseur tot hoofdinspecteur zette kwaad bloed. Vesseur zwaaide tot voor kort de scepter bij de IGZ-regio Noord-Oost. Zijn benoeming wordt door inspecteurs als een teken gezien dat er met klachten over intimidatie binnen de Inspectie niets gebeurt.

In Argos verklaren diverse inspecteurs gedetailleerd over de werkwijze van Vesseur. Zo zou hij inspecteurs intimideren en aan inspecteurs hebben gevraagd om bij publieksgevoelige onderzoeken de andere kant op te kijken: “Als ik dan bij een instelling kwam waar er ellende was, en ik pakte dat aan, dan was hij daar helemaal niet blij mee. Het gaf alleen maar gedoe. Boze instellingen, veel publicitair gelazer. ‘Niemand zit op je onderzoek te wachten’, zei hij dan. De instelling niet, de inspectie niet en het ministerie niet.”

Ook een vertrouwelijk intern onderzoeksrapport uit april van dit jaar, waaruit Argos citeert, levert een negatief beeld op van de leiding bij IGZ-Noord-Oost: “Wij hebben de indruk dat er onvoldoende vaardigheden en deskundigheden ten aanzien van managen en leidinggeven aanwezig zijn.” Desondanks vormde dit alles geen beletsel voor de benoeming van Vesseur tot hoofdinspecteur.

Uit een verslag van de Ondernemingsraad van de Inspectie van 11 oktober 2005 blijkt dat volgens crisismanager Oudendijk het toetsen van het draagvlak voor benoemingen van hoofdinspecteurs weinig zin heeft. Volgens het vergaderverslag zou hij hebben gezegd dat “bij deze benoemingen veel andere partijen zijn betrokken, zoals de Secretaris-Generaal.” En de bemoeienis van Secretaris-Generaal Roel Bekker gaat nog verder. Volgens hoge bronnen binnen de Inspectie heeft Bekker gezegd “dat hij geen Inspecteur-Generaal meer wilde die zou beginnen over zijn onafhankelijkheid.” De huidige Inspecteur-Generaal Herre Kingma vertrekt volgende maand. De Ondernemingsraad schrijft hierover op 11 november: “De OR heeft zijn zorg uitgesproken over (..) de rol van de Secretaris-Generaal bij de inhoudelijke top van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.”

Een stuk van de Ondernemingsraad met kritiek op de reorganisatie die crisismanager Oudendijk uitvoert, blijft binnenskamers, omdat – aldus bronnen binnen de Inspectie - de Secretaris-Generaal tijdens overleg met de OR druk heeft uitgeoefend:“De SG heeft daar gezegd: Dat stuk moet geheim blijven, en jullie mogen de kritiek niet uiten naar achterban.”

Uit een vertrouwelijk vergaderverslag van een maand geleden blijkt dat een groot aantal inspecteurs vreest voor de onafhankelijkheid van de Inspectie:“De Secretaris-Generaal heeft laten weten dat de nieuwe Inspecteur-Generaal makkelijker en meer zal moeten samenwerken met het departement. Vanuit de vergadering worden er zorgen geuit over dit aspect. Opgemerkt wordt dat we geen adviseur moeten worden van het departement. (..) Opgemerkt wordt dat er veel mensen hun vertrouwen in de reorganisatie lijken te verliezen. Er wordt gewaarschuwd voor chaos.”

Redactie: argos@vpro.nl
035-6712360

***

Inspecteur-Generaal Herre Kingma vertrekt volgende maand bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Kingma verklaarde bij zijn aantreden in 2000 dat hij de 'godvergeten klerezooi' bij de Inspectie zou aanpakken. Maar bij de dienst brak vorig jaar december de zoveelste crisis uit. De ondernemingsraad van de Inspectie vroeg aan de hoogste ambtenaar van het ministerie van VWS om een crisismanager. Die moest doen wat Kingma naliet: de cultuur van intimidatie en repressief management aanpakken. Nico Oudendijk, plaatsvervangend Directeur-Generaal op het departement, moest die klus klaren. Hij zette de zoveelste reorganisatie in bij de Inspectie. Hoe heeft Oudendijk het er vanaf gebracht? Is er echt iets gedaan aan de bedrijfscultuur bij de Inspectie? In Argos gesprekken met inspecteurs en tot nu toe niet-gepubliceerde documenten.

Over intimidatie, verdeel en heers, en wantrouwen bij de waakhond van de gezondheidszorg.

Met een reactie van Inspecteur Generaal Herre Kingma